Bratislavsky sachovy zvaz

Konkurzné podmienky súťaží BŠZ 2023

VV BŠZ vyhlasuje konkurzy na usporiadanie šachových podujatí Bratislavského kraja na rok 2023. V prílohe zasielam konkurzné podmienky na usporiadanie:

 

·         Majstrovstvá Bratislavského kraja v praktickom šachu jednotlivcov 2023

·         Majstrovstvá Bratislavského kraja v rapid šachu jednotlivcov a 4-členných družstiev 2023

·         Majstrovstvá Bratislavského kraja v bleskovom šachu jednotlivcov 2023

·         Majstrovstvá Bratislavského kraja v rapid šachu žiakov, žiačok ZŠ a študentov, študentiek SŠ jednotlivcov 2023

·         Konferencia Bratislavského šachového zväzu 2023

 

 

 

Prihlášky do konkurzov s návrhom propozícií turnaja posielať predsedovi BŠZ a predsedovi ŠTK BŠZ do 28.2.2023 vrátane. Na prihlášky doručené po termíne nebude braný zreteľ:

·         Martin Sklár (Predseda BŠZ): sklar_m@centrum.sk

·         Eduard Šimkovič (Predseda ŠTK BŠZ): esimkovic@googlemail.com

 

S pozdravom,

 

Eduard Šimkovič

esimkovic@googlemail.com

 

+421 903 496 651

 

2% pre BŠZ

Vážení členovia šachových klubov BŠZ,

radi by sme Vás požiadali o darovanie 2% zo zaplatenej Dane z príjmov pre Bratislavský šachový zväz, ktorého členmi ste aj Vy.

Informácia k možnosti pomôcť svojmu klubu 2% z dane prostredníctvom BŠZ:
 
Chcete darovať svojmu klubu 2% z dane, ale ten nie je registrovaný ako prijímateľ? Žiadny problém, môžete mu pomôcť prostredníctvom BŠZ.

Viac informácii...