Bratislavsky sachovy zvaz

Turnaje a podujatia

Open rapid Stupavská krčma

Open rapid Stupavská krčma 17.12.2022 (sobota)

    Záhorácky šachový klub pozýva všetkých šachistov na predvianočný rapid turnaj v Stupave. Do hracej miestnosti je dobré dopravné spojenie aj bez auta, je to pri autobusovej stanici v Stupave. Pre hráčov je zabezpečená možnosť zakúpenia obeda.

Propozície turnaja

Stupavská krčma

Turnaj „O Pohár Predsedu Bratislavského samosprávneho kraja“ 2022

Turnaj „O Pohár Predsedu Bratislavského samosprávneho kraja“ je tradičné spoločné športové stretnutie mládežníckych kolektívov v troch disciplínach: v kanoistike, v športovej streľbe a v šachu. V sobotu 1. 10. 2022 sa uskutočnil už jeho 16. ročník. Na rozdiel od predchádzajúceho ročníka, kedy stále pretrvávali protipandemické opatrenia, sa na šachovom turnaji na radosť organizátorov opäť predstavili tradiční zahraniční účastníci, tímy Středočeského a Jihomoravského kraja. Doplnilo ich domáce družstvo Bratislavského samosprávneho kraja, a hoci na poslednú chvíľu zložené, aj družstvo Trnavského kraja.

Model 6-kolového turnaja so štyrmi šesťčlennými družstvami zloženými z troch starších mládežníkov (ročník narodenia 2004 a ml.), z toho povinne jedného dievčaťa a troch mladších mládežníkov (r. n. 2008 a mladších) z toho povinne jedného dievčaťa je však nemenný už od začiatku konania podujatia. Hralo sa systémom dvojitého kruhového turnaja, keď sa družstvá medzi sebou stretli dvakrát, pričom odvetné stretnutia sa hrali s obrátenými farbami. Hracie tempo bolo 2 x 10 min. + 5 s/ťah na partiu a hráča. O poradí rozhodoval súčet partiových bodov hráčov každého družstva.

S veľmi kvalitnými výbermi tentoraz prišli obe cezhraničné družstvá. Prvým nasadeným bol Jihomoravský kraj (Ø 1810) s menším náskokom pred Středočeským krajom (Ø 1770). Domáce družstvo Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré od roku 2014 zaznamenalo 7 víťazstiev v rade, tentoraz nastúpilo len v priemernej zostave (Ø 1520). Trnavský samosprávny kraj (Ø 1355) dopláca na užšiu krajskú špičku. Dôvody neúčasti domácich hráčov treba hľadať v termínovej kolízií s turnajom MSR a konferenciou SŠZ a najmä kvalitným otvoreným turnajom s účasťou zahraničných veľmajstrov exe: SLOVAKIA OPEN 2022, ktorý sa konal v Bratislave počas celého víkendu. 

  1. Středočeský kraj, zľava: organizátor S.Vlček, vedúci družstva T. Mrázek, J. Seidl, M. Strnadová, J. Dudková, A. Mrázek, J. Šmolík, J. Síleš, rozhodca O. Marko.

Čítať ďalej...

exe: Slovakia Open 2022

Milí šachoví priatelia a nadšenci,

Bratislava opätovne ožije kvalitným šachom v posledný Septembrový víkend.

Čítať ďalej...

Konferencia BŠZ 2022

Vážení šachoví funkcionári a organizační pracovníci šachových klubov BŠZ,
 
posielam Vám (funkcionárom a OP šachových klubov BŠZ) informácie o konaní mimoriadnej konferencie Bratislavského šachového zväzu 2022, ktorá sa v priestoroch ŠK Dúbravan, Centrum rodiny, Bazovského 6, 841 01 Bratislava

 uskutoční dňa
 
21. septembra 2022 (streda) od 17,00 hod.
 
Súčasťou konferencie bude aj žrebovanie súťaží družstiev BŠZ 2022/23.
 
V prílohe posielam ďalšie prílohy:
Dokumenty A a B sa týkajú konferencie BŠZ
Dokumenty C sa týkajú novej sezóny súťaží družstiev
 

Na mimoriadnej konferencii BŠZ sa budú vzhľadom na odporúčanie Kontrolnej komisie SŠZ konať opakované voľby delegátov BŠZ do stálej Konferencie SŠZ (2021-2024) a doplňujúca voľba členov VV BŠZ.

V prípade, ak by sa chcel niekto uchádzať o post delegáta BŠZ v stálej konferencií SŠZ, nech vyplní kandidátsky lístok (príloha A4) a pošle  ho na sekretariat@chess.sk a vvbsz@googlegroups.com najneskôr do 15.9.
 
Druhým bodom programu bude žrebovanie súťaží družstiev BŠZ 2022/23. V prílohe je formulár prihlášky družstva do súťaže. Prosím, vyplňte ho za každé družstvo a pošlite ho príslušnému riaditeľovi súťaže najneskôr do 12.9.
Na žrebovanie je potrebné doniesť súpisky, ich skorším zaslaním uľahčíte prácu riaditeľov súťaží.
 
Program rokovania:

  1.  Otvorenie a voľba pracovného predsedníctva
  2.  Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
  3.  Správa mandátovej komisie
  4.  Predstavenie a voľba delegátov BŠZ na Konferenciu SŠZ (2021-24) a doplňujúca voľba členov VV BŠZ
  5.  Prestávka
  6.  Žrebovanie majstrovských súťaží družstiev BŠZ 2022/23
  7.  Voľná diskusia (návrhy na skvalitnenie činnosti v BŠZ, SŠZ, Súťažný poriadok družstiev SŠZ, reorganizácia súťaží BŠZ)
  8.  Správa návrhovej komisie – schválenie záverov z Konferencie
  9.  Záver

Moje spomienky na šachistov IV.

JUDr. Július Kozma:  Hoci nedosiahol titul veľmajstra, patril v povojnových časoch k najlepším hráčom v Československu. V roku 1967 sa stal v Bratislave majstrom republiky. Šampionát sa hral na Bernolákovom internáte a ja som sa tam ako štrnásťročný chodil každý deň pozerať.

IM Kozma bol zamestnaný ako redaktor v Československom športe, pričom chodil do práce aj počas turnaja. Sledoval  som jeho napínavý súboj o prvé miesto so Smejkalom. Vzájomnú partiu napokon Julo vyhral. Taktiež bol akademický majster sveta v roku 1954 v Oslo, kedy československí študenti prvý raz porazili sovietskych, pričom Kozma dosiahol najlepší výsledok spomedzi všetkých šachistov - 8 bodov z 9 partií.

Čítať ďalej...

2% pre BŠZ

Vážení členovia šachových klubov BŠZ,

radi by sme Vás požiadali o darovanie 2% zo zaplatenej Dane z príjmov pre Bratislavský šachový zväz, ktorého členmi ste aj Vy.

Informácia k možnosti pomôcť svojmu klubu 2% z dane prostredníctvom BŠZ:
 
Chcete darovať svojmu klubu 2% z dane, ale ten nie je registrovaný ako prijímateľ? Žiadny problém, môžete mu pomôcť prostredníctvom BŠZ.

Viac informácii...