Bratislavsky sachovy zvaz

Semifinále GPX mládeže 2014/15 SŠZ v Dunajskej Lužnej

V sobotu 30. 5. 2015 sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Dunajskej Lužnej konala predposledná etapa 8. ročníka GPX mládeže – celoslovenskej náborovej súťaže v šachu (http://gpx.jogo.sk), ktorej sa zúčastnilo spolu 1239 detí vo veku 4 – 14 rokov. Súťaží v západnej oblasti, do ktorej sú zaradené 4 kraje (BA, TT, NR, TN), sa zúčastnilo dovedna 539 detí. Účasť v semifinálovom turnaji v Dunajskej Lužnej si počas sezóny (október 2014 – máj 2015) vybojovalo 10 najlepších účastníkov v každej zo šiestich vekových kategórií (C08, D08, C11, D11, C14, D14). Je potešiteľné, že o účasť v semifinále oblasti Západ bol veľký záujem a svoje právo postupu využilo až 55 zo 60-tich mladých šachových talentov z celého západného Slovenska. Ostatní hráči, ktorých bolo 18, si mohli preveriť svoje šachové kvality v sprievodnom otvorenom turnaji Open Dunajská Lužná 2015.

V jednotlivých kategóriách si postup do finálového turnaja, ktorý sa bude konať v nedeľu 14.6.2015 v Ružomberku, vybojovali:

C08: 1. M. E. Musaev (ŠK Dps BA) 9/9, 2. M. Oslej (InterChess CVČ Senica) 7,5, 3. T. Motyčiak (NŠK Nitra) 7, 4. S. Maťo (ŠK Dps BA) 4,5, ... spolu 10 hráčov.

D08: 1. M. Šošovičková (SZŠ Nová Dubnica) 8/8, 2. E. Holečková (SCVČ Laura Dubnica n/V) 6,5, 3. K. Novomeská (ŠK Štefanov) 5, ... spolu 9 hráčok.

C11: 1. L. S. Kostolanský 8,5/9, 2. A. Zetocha (obaja ŠK Slovan BA) 6, 3. Š. Šalgovič (ŠK Dps BA), ... spolu 10 hráčov.

D11: 1. J. Šošovičková (SZŠ Nová Dubnica) 7,5/9, 2. S. Bujnová (Topoľčiansky ŠK) 7, 3. S. Fajtáková (InterChess CVČ Malacky) 7, ... spolu 10 hráčok.

C14: 1. J. Zahorček (ŠKŠ Dubnica n/V) 6/8, 2. T. Ganz (Lokomotíva Trnava) 5,5, 3. M. Mižička (NŠK Nitra) 5, ... 9 hráčov.

D14: 1. Hlavinová M. (AŠK Nitra) 5, 2. A. Sobeková (InterChess CVČ Malacky) 5, 3. M. Holečková (ŠKŠ Dubnica n/V) 5, ... 7 hráčok. Pri rovnosti bodov aj pomocných kritérií rozhodol o poradí na 1 – 3. mieste doplnkový bleskový turnaj.

Open Dunajská Lužná 2015: 1. D. Orgoň (ŠKŠ Dubnica n/V) 6/7, 2. M. Kuna (NŠK Nitra) 5,5, 3. Ľ. Munk (ŠK Slovan BA) 4,5, ... 18 hráčov.

Kompletné výsledky sú na http://chess-results.com/tnr174012.aspx?lan=4&art=0&wi=821 a príslušných odkazoch vo voľbe Výber turnaja.

Fotografie sú na:

https://plus.google.com/photos/113826602496902570446/albums/6156432829670259713

Veľké uznanie, ktoré pri záverečnom vyhodnotení vyslovil aj riaditeľ GPX mládeže Slovenského šachového zväzu p. Rastislav Diviak, si zaslúžia domáci organizátori podujatia na čele s pánom Vladimírom Hanuliakom. Za poskytnutie nadštandardných hracích priestorov patrí veľká vďaka obci Dunajská Lužná. Bohaté občerstvenie, ktoré venovali sponzori Dobré jablká - Boni Fructi spol. s r. o., Pekáreň Raciola Dunajská Lužná a McDonald´s, ocenili všetci účastníci. K vysokej úrovni súťaže prispelo aj disciplinované správanie všetkých hráčov, a tak rozhodcovia Boris Rintel, Peter Macko a Marek Karas nemuseli riešiť žiaden vážny spor. Šachový materiál aj s jeho dopravou vďačne poskytli šachové kluby ŠK Doprastav Bratislava, ŠK Osuské a NŠK Nitra. Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou Slovenského šachového zväzu, Bratislavskej šachovej akadémie a Bratislavského šachového zväzu.

2% pre BŠZ

Vážení členovia šachových klubov BŠZ,

radi by sme Vás požiadali o darovanie 2% zo zaplatenej Dane z príjmov pre Bratislavský šachový zväz, ktorého členmi ste aj Vy.

Informácia k možnosti pomôcť svojmu klubu 2% z dane prostredníctvom BŠZ:
 
Chcete darovať svojmu klubu 2% z dane, ale ten nie je registrovaný ako prijímateľ? Žiadny problém, môžete mu pomôcť prostredníctvom BŠZ.

Viac informácii...