Bratislavsky sachovy zvaz

Konferencia BŠZ 2018

Vážení šachoví priatelia,dávam Vám (funkcionárom a OP šachových klubov BŠZ) informácie o konaní riadnej konferencie Bratislavského šachového zväzu 2018, ktorá sa uskutoční dňa :

23. mája 2018 (streda) o 17,00 hod. na Drieňovej 27, Bratislava - hracia miestnosť ŠK Doprastav Bratislava.

Hlavnými bodmi programu sú:
1. Schválenie rozpočtu BŠZ na rok 2018
2. Voľby orgánov BŠZ (predsedu BŠZ, členov Výkonného výboru, Kontrolnej a revíznej komisie a Rady BŠZ)
3. Voľba delegátov BŠZ na Konferenciu SŠZ

Vzhľadom na skutočnosť, že na Konferencií BŠZ budú volení aj členovia najvyššieho orgánu národného športového zväzu, novým opatrením, ktoré vyplýva zo Zákona o športe 440/2015 Z. z., je povinnosť uchádzať sa o funkciu vopred písomným spôsobom aj s uvedením navrhovateľa. Prílohou tejto správy je formulár prihlášky do jednotlivých funkcií. Na výkon funkcie sa požaduje bezúhonnosť, ktorá sa preukazuje čestným prehlásením, ktoré je súčasťou formulára kandidáta. Nedoručenie vyplneného formulára do 15. mája 2018 môže mať za následok spochybnenie výsledkov krajskej konferencie BŠZ.

Rokovací a volební poriadok Vám bude zaslaný pred konaním Konferencie BŠZ. Zápisnice z VV BŠZ budú zverejnené na webe BŠZ http://www.bsz.chess.sk/
V prílohe je aj návrh Stanov SŠZ, ktoré by sa mali schvaľovať na Konferencii SŠZ 16.6.2018 v Banskej Bystrici.
 
V prípade akýchkoľvek otázok, námetov mi môžete zavolať na mobil alebo napísať na môj e-mail. 
 
S pozdravom,

Stanislav Vlček, podpredseda VV BŠZ, wlk1977@yahoo.com, 0910 623 563

PRIEBEŽNÁ AKTUALIZÁCIA:
Kandidáti na členov Najvyššieho orgánu SŠZ - Konferencie SŠZ (5 členov a náhradníci):
Denis Nemšák - navrhovateľ Michal Vrba
Michal Vrba - navrhovateľ Stanislav Vlček
Igor Poláčik - navrhovateľ Michal Vrba
Milan Beňo - navrhovateľ Vladimír Cebo
Anton Ludwig - navrhovateľ Ján Cíbik
Ľuboslav Škoviera - navrhovateľ Ján Vavrák, Eduard Šmelko
Pavol Pytlík - navrhovateľ Milan Beňo
Ondrej Gábriš - navrhovateľ Tibor Pobuda
Jozef Franzen - navrhovateľ Peter Petrán 
Gustav Šturc - navrhovateľ Peter Petrán
Ľubomír Chripko - navrhovateľ Igor Poláčik, Martin Huba
 
Kandidáti na členov Výkonného výboru BŠZ (5 členov):
Martin Sklár - predseda BŠZ, navrhovateľ Michal Vrba
Stanislav Vlček - člen VV BŠZ, navrhovateľ Michal Vrba
Pavol Pytlík - člen VV BŠZ, navrhovateľ Martin Sklár
Eduard Šimkovič - člen VV BŠZ, navrhovateľ Martin Sklár
 
Kandidát na člena Kontrolnej komisie BŠZ:
František Goga - navrhovateľ Michal Vrba
 
Kandidáti na členov Rady BŠZ (9 členov):
Viktor Mikulášek (ŠK Krasňany) - navrhovateľ Peter Falťan
Igor Poláčik (ŠK Dps BA) - navrhovateľ Michal Vrba
Ľuboslav Škoviera (ŠK Tatran BA) - navrhovateľ Ján Vavrák, Eduard Šmelko
Milan Beňo (ŠK Lokomotíva BA) - navrhovateľ Vladimír Cebo
 
Delegáti klubov BŠZ (30 prihlásených z 35 oprávnených zástupcov):
ŠK Slovan (3/3): Peter Petrán, Miroslav Petrek, Gustav Šturc
ŠK Dps (3/3): Štefan Priam, Michal Vrba, Igor Poláčik
KŠ Pezinok (2/2): Ondrej Gábriš, Tibor Pobuda
ŠK Strelec DNV (1/2): Juraj Šošovička
Tatran DŠK (2/2): Ľuboslav Škoviera, Pavol Kobela
ŠK Lokomotíva (2/2): Vladimír Cebo, Milan Beňo
ŠK Modra (2/2): Ján Kišoň, Igor Štohl
ŠK Senec (2/2): Ján Cíbik, László Mészáros
KŠN Bratislava (1/2): Miroslav Roháček
ŠK Dúbravan (2/2): Adrián Struhár, Tomáš Laho
ŠK Krasňany (2/2): Karol Rathouský, Viktor Mikulášek
ŠK Slovnaft Apollo (1/1): Radoslav Bilka
ŠK DK Ružinov (1/1): Milan Rezák
ŠK Svätý Jur (0/1):
ŠK Televízia Karlova Ves (1/1): Ján Marko
ŠK NBS ŠO (1/1): Kornel Frindt
ŠK Láb (1/1): Eduard Šimkovič
Interchess CVČ Malacky (0/1): 
ŠK Tomášov (1/1): Ľubomír Chripko (v. z.)
ŠK Tureň (1/1): František Mészáros
Slávia STU Bratislava (0/1):
SSKD Nová Dedinka: Anton Ludwig (v. z.)
 
Kandidáti na členov Výkonného výboru SŠZ:
Michal Vrba - navrhovateľ Stanislav Vlček
 
Kandidáti na členov odborných komisií SŠZ:
Igor Poláčik - člen Licenčnej komisie SŠZ, navrhovateľ Michal Vrba
 
Balík príloh: (k stiahnutiu balíka klikni na text vľavo)        
A1 Sprievodný list
A2 Pozvánka na konferenciu
A3 Počty delegátov za jednotlivé kluby
A4 Kandidátsky lístok na Konferenciu BŠZ 2018
A5 Kandidátsky lístok na Konferenciu SŠZ 2018
A6 Kandidátsky lístok na Konferenciu KŠZ 2018
B1 Zápis a uznesenia z minulej konferencie (18.5.2017)
B2 Prezenčná listina z Konferencie BŠZ 2017
B3 Správa o činnosti BŠZ
B4 Správa o hospodárení BŠZ
B6 Návrh rozpočtu BŠZ na rok 2018 a plnenie rozpočtu BŠZ za rok 2017
Zápis zo zasadania Rady BŠZ (12.4.2018)
Usmernenia pre krajské konferencie pre voľbu platných členov konferencie a priebeh konferencií
Návrh Stanov SŠZ 2018
 

2% pre BŠZ

Vážení členovia šachových klubov BŠZ,

radi by sme Vás požiadali o darovanie 2% zo zaplatenej Dane z príjmov pre Bratislavský šachový zväz, ktorého členmi ste aj Vy.

Informácia k možnosti pomôcť svojmu klubu 2% z dane prostredníctvom BŠZ:
 
Chcete darovať svojmu klubu 2% z dane, ale ten nie je registrovaný ako prijímateľ? Žiadny problém, môžete mu pomôcť prostredníctvom BŠZ.

Viac informácii...