Bratislavsky sachovy zvaz

Pozvánka na mimoriadnu volebnú Konferenciu Bratislavského šachového zväzu 2021

Vážení šachoví funkcionári a organizační pracovníci šachových klubov BŠZ,
 
posielam Vám (funkcionárom a OP šachových klubov BŠZ) informácie o konaní mimoriadnej konferencie Bratislavského šachového zväzu 2021, ktorá sa v priestoroch ŠK Slovan, Černyševského 8, Bratislava uskutoční dňa
 
20. septembra 2021 (pondelok) od 17,00 hod.
 
Súčasťou konferencie bude aj žrebovanie súťaží družstiev BŠZ 2021/22.
 
V prílohe posielam ďalšie prílohy:
Dokumenty A a B sa týkajú konferencie BŠZ
Dokumenty C sa týkajú novej sezóny súťaží družstiev
 

Na mimoriadnej konferencii BŠZ sa budú vzhľadom na odporúčanie Kontrolnej komisie SŠZ konať opakované voľby delegátov BŠZ do stálej Konferencie SŠZ (2021-2024). V prípade, ak by sa chcel niekto uchádzať o post delegáta BŠZ v stálej konferencií SŠZ, nech vyplní kandidátsky lístok (príloha A4) a pošle mi ho najneskôr do 17.9.. Plnoletí kandidáti, ktorí už kandidátske lístky poslali na riadnu Konferenciu BŠZ v máji 2021, nové lístky opakovane vypĺňať nemusia. Budú k voľbám pripustení, pokiaľ sa svojho práva byť volení vopred nevzdajú.
 
Druhým bodom programu bude žrebovanie súťaží družstiev BŠZ 2021/22. V prílohe je formulár prihlášky družstva do súťaže. Prosím, vyplňte ho za každé družstvo a pošlite ho príslušnému riaditeľovi súťaže najneskôr do 12.9.
Na žrebovanie je potrebné doniesť súpisky, ich skorším zaslaním uľahčíte prácu riaditeľov súťaží.
 
Program rokovania:

  1.  Otvorenie a voľba pracovného predsedníctva
  2.  Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
  3.  Správa mandátovej komisie
  4.  Predstavenie a voľba delegátov BŠZ na Konferenciu SŠZ (2021-24)
  5.  Prestávka
  6.  Žrebovanie majstrovských súťaží družstiev BŠZ 2021/22
  7.  Voľná diskusia (návrhy na skvalitnenie činnosti v BŠZ, SŠZ, Súťažný poriadok družstiev SŠZ, reorganizácia súťaží BŠZ)
  8.  Správa návrhovej komisie – schválenie záverov z Konferencie
  9.  Záver

Bratislava, 6. september 2021

Igor Poláčik Stanislav Vlček

zástupca Rady BŠZ podpredseda BŠZ

 
Tešíme sa na skoré stretnutie!
 
V prípade akýchkoľvek otázok, námetov mi môžete zavolať na mobil alebo napísať na môj e-mail.
 
S pozdravom,
 
Stanislav Vlček,
e-mail : wlk1977@yahoo.com,
tel : +421 910 623 563
 

2% pre BŠZ

Vážení členovia šachových klubov BŠZ,

radi by sme Vás požiadali o darovanie 2% zo zaplatenej Dane z príjmov pre Bratislavský šachový zväz, ktorého členmi ste aj Vy.

Informácia k možnosti pomôcť svojmu klubu 2% z dane prostredníctvom BŠZ:
 
Chcete darovať svojmu klubu 2% z dane, ale ten nie je registrovaný ako prijímateľ? Žiadny problém, môžete mu pomôcť prostredníctvom BŠZ.

Viac informácii...