Bratislavsky sachovy zvaz

Majstrovstvá Bratislavského kraja v rapid šachu jednotlivcov a družstiev

ŠK Modra v spolupráci s www.sachovepomocky.sk vás pozývajú na 26. ročník Memoriálu Dr. Jozefa Federiča, Majstrovstvá Bratislavského kraja v rapid šachu jednotlivcov 2022

Dátum: 4.6.2022

Miesto: Kultúrny dom Ľ. Štúra, Sokolská 8, 900 01 Modra

Právo účasti: Všetci hráči registrovaní na FIDE

Hrací systém: Švajčiarsky systém na 9 kôl podľa pravidiel FIDE pre rapid šach, výsledky budú zaslané na FIDE.

Pomocné hodnotenie:

 1. buchholz
 2. upravený buchholz (bez najhoršieho výsledku)
 3. vzájomný zápas
 4. počet víťazstiev
 5. Armagedon (v prípade že ide o ceny)

Tempo: 2 x 10 minút na partiu + 5s/ťah

Riaditeľ turnaja: Ján Kišon

Hlavný rozhodca: Marek Horváth

Časový harmonogram: 

 • 08:00 hod. – 09:00 hod. - prezentácia
 • 09:30 hod. – 13:00 hod. - 1. - 5. kolo
 • 13:00 hod. – 14:00 hod. - obedová prestávka
 • 14:00 hod. – 17:00 hod. - 6. – 9. kolo
 • 17:15 hod. – 17:30 hod. - slávnostné vyhodnotenie turnaja

Štartovné: 12 €

Cenový fond:

 • 1. miesto 200 €
 • 2. miesto 150 €
 • 3. miesto 100 €
 • 4. miesto 50 €
 • 5. miesto 50 €
 • 6. - 10. miesto 30 €
 • Najlepší hráč rating do 1300 šachové hodiny KK 9908
 • Najlepší hráč rating do 1500 šachové hodiny KK 9908
 • Najlepší hráč rating do 1700 šachové hodiny KK 9908
 • Najlepší hráč rating do 1900 šachové hodiny KK 9908
 • Najlepší hráč rating do 2100 šachové hodiny KK 9908
 • Najlepšia žena šachové hodiny CE Classic
 • Najlepší senior šachové hodiny CE Classic
 • Najlepší junior šachové hodiny CE Classic

Podmienkou vyhlásenia kategórie je minimálny počet 5 hráčov v kategórií. Cenový fond je garantovaný pri minimálnej účasti 70 hráčov a súbeh cien v rámci kategórií nie je možný.

Cenový fond BŠZ: Spoluúčasť Bratislavského šachového zväzu - Cenový fond 200 € pre hráčov z klubov Bratislavského kraja (1. 70€, 2. 50€, 3. 35€, žena, junior a senior po 15€).

Prihlášky: Vyplnený formulár je potrebné zaslať do 1.6.2022, po tomto termíne sa vklad do turnaja zvyšuje o 3 €.

Občerstvenie: Formou bufetu

Technické ustanovenia: Pre všetkých účastníkov, usporiadateľ zabezpečí šachy a hodiny.

 

 

ŠK Modra v spolupráci s www.sachovepomocky.sk Vás pozývajú na 1.JAVES Cup - Majstrovstvá Bratislavského kraja v rapid šachu 4-členných družstiev 2022

Dátum: 05.06.2022

Miesto: Kultúrny dom Ľ. Štúra, Sokolská 8, 900 01 Modra

Právo účasti: Všetci hráči registrovaní na FIDE

Hrací systém:  Švajčiarsky systém 4-členných družstiev na 9 kôl podľa pravidiel FIDE pre rapid šach. Družstvá musia byť zložené z 3 kmeňových hráčov materského klubu + 1 hráč môže byť z iného ako materského klubu. Každé družstvo môže mať jedného náhradníka. Výsledky budú zaslané na FIDE.

Kritériá pre určenie poradia:

 • zápasové body (2,1,0)
 • skóre
 • bucholz
 • vzájomný zápas
 • Armagedon (v prípade že ide o ceny)

Tempo: 2 x 10 minút na partiu + 5s/ťah

Riaditeľ turnaja: Ján Kišon

Hlavný rozhodca: Marek Horváth

Časový harmonogram:

 • 08:00 hod. – 09:00 hod. - prezentácia
 • 09:30 hod. – 12:00 hod. - 1. - 4. kolo
 • 12:00 hod. – 13:00 hod. - obedová prestávka
 • 13:00 hod. – 16:00 hod. - 5. – 9. kolo
 • 16:15 hod. – 16:30 hod. - slávnostné vyhodnotenie turnaja

Štartovné: 40 € za družstvo

Cenový fond: 850€

 • 1. miesto 300 €
 • 2. miesto 200 €
 • 3. miesto 100 €
 • 4. miesto 50 €
 • Najlepší hráč na každej šachovnici obdrží cenu 50€.

Cenový fond BŠZ: 200€

Spoluúčasť Bratislavského šachového zväzu pre kluby z Bratislavského kraja (1. 100€, 2. 60€, 3. 40€)

Prihlášky:  Vyplnený formulár je potrebné zaslať do 02.06.2022, po tomto termíne sa vklad do turnaja zvyšuje o 10 €.

Občerstvenie: Formou bufetu

Technické ustanovenia: Pre všetkých účastníkov, usporiadateľ zabezpečí šachy a hodiny.

 

2% pre BŠZ

Vážení členovia šachových klubov BŠZ,

radi by sme Vás požiadali o darovanie 2% zo zaplatenej Dane z príjmov pre Bratislavský šachový zväz, ktorého členmi ste aj Vy.

Informácia k možnosti pomôcť svojmu klubu 2% z dane prostredníctvom BŠZ:
 
Chcete darovať svojmu klubu 2% z dane, ale ten nie je registrovaný ako prijímateľ? Žiadny problém, môžete mu pomôcť prostredníctvom BŠZ.

Viac informácii...