Bratislavsky sachovy zvaz

Prednáška GM Ftáčnika

Vážení šachoví priatelia,

šachový klub ŠK Slovan Bratislava pokračuje v seriáli prednášok medzinárodného veľmajstra Ľ. Ftáčnika. Prednášky sa konajú v klubovni Slovana na ZŠ Černyševského vo štvrtok o 16:30.

Nasledujúca prednáška tohto cyklu bude vzhľadom na reprezentačné povinnosti MVM Ľ. Ftáčnika vo štvrtok 30. 11. 2023 na obvyklú tému „Zaujímavé partie moderného šachu“

Na vybraných partiách z nedávnych turnajov bude prednášajúci demonštrovať aktuálne trendy v otvoreniach, strategické a taktické finesy moderného šachu v strednej hre i v koncovkách partií.

Ďalšie prednášky budú pravdepodobne vo štvrtok 7. 12. 2023 a 14 12. 2023.

 Vstupný poplatok bude 2 eurá pre členov ŠK Slovan a 3 eurá pre ostatných záujemcov. 

VV ŠK Slovan

2% pre BŠZ

Vážení členovia šachových klubov BŠZ,

radi by sme Vás požiadali o darovanie 2% zo zaplatenej Dane z príjmov pre Bratislavský šachový zväz, ktorého členmi ste aj Vy.

Informácia k možnosti pomôcť svojmu klubu 2% z dane prostredníctvom BŠZ:
 
Chcete darovať svojmu klubu 2% z dane, ale ten nie je registrovaný ako prijímateľ? Žiadny problém, môžete mu pomôcť prostredníctvom BŠZ.

Viac informácii...