Bratislavsky sachovy zvaz

Turnaje a podujatia

Majstrovstvá Slovenska krajských družstiev v hybridnom šachu 2021

 

Majstrovstvá Slovenska krajských družstiev v hybridnom šachu 2021 sa uskutočnili 13.-15.5.2021 v premiére z poverenia Slovenského šachového zväzu (SŠZ) za účasti 5-ich krajských družstiev a jedného zmiešaného družstva, ktoré zložil SŠZ.

Ideu hybridného turnaja družstiev, ktorú si Slovenský šachový zväz s úspechom vyskúšal už v januári pri prvom Hybridnom turnaji európskych miest, sme sa pokúsili realizovať aj na krajskej úrovni. Spočíva v oddelení súperov z jednotlivých družstiev do niekoľkých hracích miestností, kde hráči hrajú proti sebe online cez internet, avšak pod stálym dohľadom rozhodcu a kamier, čím je eliminované riziko využívania elektronickej pomoci. Pred turnajom panovali veľké obavy, pretože čas na organizáciu bol extrémne krátky a technika spojení nie celkom overená. Našťastie, všetko prebehlo bez vážnejších problémov. Pre turnaj bol vhodne zvolený server tornelo.com, špecializovaný na hybridné podujatia. Umožňuje organizátorom aj rozhodcom taký stupeň kontroly na partiami, na aký sú zvyknutí z turnajov naživo. Tempo hry bolo blízke štandardnému 90 min. + 35 s/ť na partiu a hráča, pričom 5 sekúnd naviac proti bežnému bonusu bolo pridelených na prenos ťahu medzi online prostredím a fyzickou šachovnicou.

V Bratislavskom kraji prevzal organizačné povinnosti pri zostavení družstva a zabezpečení hracej miestnosti Bratislavský šachový zväz. Družstvo hralo v reprezentačných priestoroch Zichyho paláca, ktorý obhospodaruje Mestská časť Bratislava - Staré Mesto. Vážnosť podujatia zdôraznila svojou účasťou aj pani starostka Ing. Arch. Zuzana Aufrichtová, ktorá slávnostne otvorila podujatie úvodným ťahom na 1. šachovnici, kde zasadol čerstvý medzinárodný majster Samir Sahidi.

Čítať ďalej...

Konferencia BŠZ 2021 - ONLINE

Vážení šachoví funkcionári a organizační pracovníci šachových klubov BŠZ,

V článku nájdete informácie o konaní volebnej konferencie Bratislavského šachového zväzu 2021, ktorá sa uskutoční dňa 19. mája 2021 (streda) od 17,00 hod. ONLINE formou cez Microsoft Teams. Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi.

Vzhľadom na to, že sa jedná o historickú prvú online konferenciu BŠZ, odporúčame si všetky funkcie a nastavenia Microsoft Temas vyskúšať vopred, a to 17.5. 2021 (pondelok) od 19:00 - Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi, kde Vás zo všetkým ochotne zoznámi moderátor Konferencie BŠZ 2021 Ladislav Šipeky.

Hlavnými bodmi programu Konferencie BŠZ 2021 sú: 

1. Schválenie rozpočtu BŠZ na rok 2021

2. Voľby orgánov BŠZ (predsedu BŠZ, členov Výkonného výboru a Rady BŠZ)

3. Voľba delegátov BŠZ na Konferenciu SŠZ

Žiadam predsedov, resp. organizačných pracovníkov jednotlivých klubov, aby na e-mailovú adresu wlk1977@yahoo.com do 16.5.2021 nahlásili:

1. delegátov jednotlivých klubov na Konferenciu BŠZ podľa počtov uvedených v prílohe A3,

2. kandidáta na členstvo v Rade BŠZ

3. kandidátov na členstvo vo Výkonnom výbore BŠZ

4. Vítané sú aj pripomienky, resp. konkrétne návrhy na zlepšenie práce BŠZ. Prosíme aj o ich zaslanie v predstihu, taktiež návrhy, ktoré by mali zvolení delegáti na Konferenciu SŠZ tam predniesť.

Čítať ďalej...

Majstrovstvá Bratislavského kraja družstiev stredných a základných škôl v ONLINE šachu 2021

Súťaže školských družstiev v Bratislavskom kraji, ktorá si za pomerne krátky čas už stihli získať veľkú obľubu medzi hráčmi aj základnými a strednými školami, sme chceli organizovať aj za súčasnej nepriaznivej epidemiologickej situácie. Ukázalo sa, že vynútený presun do online prostredia, čo do účasti, ešte presiahol posledný rekordný ročník 2020, ktorý sme stihli odohrať naživo vo februári 2020 (SŠ: 42 hráčov, 10 družstiev; ZŠ: 150 hráčov, 34 družstiev).

Pre hru sme opäť zvolili obľúbenú bezplatnú online platformu lichess.org, ktorá je veľmi jednoduchá, otvorená, stabilná, bez rušivých reklamných bannerov a funguje na všetkých typoch moderných digitálnych zobrazovacích zariadení, navyše v slovenskom prostredí. To ju robí optimálnou pre školské súťaže, ktorých hlavným cieľom je prilákanie detí a mládeže k súťažnej šachovej hre. Do kariet nám veľmi zahralo aj vytvorenie novej funkcie, ktorú lichess spustil iba pár dní pred zverejnením propozícií. Tá umožňuje organizovať súťaž systémom Aréna až pre 200 družstiev, pričom počet hráčov v družstve nie je obmedzený.

Čítať ďalej...

Majstrovstvá Bratislavského kraja v ONLINE šachu žiakov a žiačok ZŠ a 1. stupňa OGY a študentov a študentiek SŠ a 2. stupňa OGY 2020/21

Majstrovstvá Bratislavského samosprávneho kraja v šachu žiakov a žiačok ZŠ a 1. stupňa OGY a študentov a študentiek SŠ a 2. stupňa OGY sa uskutočnili v tradičnom termíne koncom novembra. Nič na tom nezmenila ani súčasná nepriaznivá epidemiologická situácia, ktorá významne brzdí mnohé oblasti života. Školáci-šachisti naplno využili unikátnosť nášho športu a v historickej premiére súťažili v ONLINE šachu cez internet prostredníctvom bezplatnej platformy https://lichess.org.

 Bolo to skvelé. Ďakujeme, že sa syn mohol zúčastniť.

Čítať ďalej...

Prerušenie súťaží BŠZ 2020/21

Vážení organizační pracovníci klubov, oddielov BŠZ,

S ohľadom na dokumenty: 

  - Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 14.10.2020, sp. zn.: OLP/8326/2020, časť D, ktorým sa zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb, pokiaľ nie sú splnené veľmi špecifické podmienky, ktoré nevieme celoplošne splniť.

 - Oznam ŠTK SŠZ zo dňa 14.10.2020 Upresnenie dokumentu „Podmienky pre konanie šachových súťaží v sezóne 2020/2021“ 

 

Bratislavský šachový zväz POZASTAVUJE konanie všetkých šachový súťaží pod gesciou BŠZ až do odvolania.

Záverečné ustanovenie:

Tieto podmienky platia pre súťaže družstiev a jednotlivcov sezóny 2020/2021 počínajúc dňom 15.10.2020 až do odvolania a môžu byť dopĺňané a upravované tak, aby vždy boli v súlade s aktuálne platnými Opatreniami ÚVZ SR a iných autorít Slovenskej republiky.

 

V Lábe 14.10.2020

Eduard Šimkovič, predseda ŠTK BŠZ

2% pre BŠZ

Vážení členovia šachových klubov BŠZ,

radi by sme Vás požiadali o darovanie 2% zo zaplatenej Dane z príjmov pre Bratislavský šachový zväz, ktorého členmi ste aj Vy.

Informácia k možnosti pomôcť svojmu klubu 2% z dane prostredníctvom BŠZ:
 
Chcete darovať svojmu klubu 2% z dane, ale ten nie je registrovaný ako prijímateľ? Žiadny problém, môžete mu pomôcť prostredníctvom BŠZ.

Viac informácii...