Bratislavsky sachovy zvaz

Žrebovanie súťaží BŠZ 2008/2009

Žrebovanie súťaží družstiev sa uskutoční 18. septembra 2008 (štvrtok) o 17,00 hod. v Dome športu, Junácka 6, (zasadačka, miestnosť č. 307) Bližšie podrobnosti sú v priloženej pozvánke a prílohe. V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov mi môžete zavolať na mobil 0903 968 621 alebo na e-mal peter.faltan@gmail.com

2% pre BŠZ

Vážení členovia šachových klubov BŠZ,

radi by sme Vás požiadali o darovanie 2% zo zaplatenej Dane z príjmov pre Bratislavský šachový zväz, ktorého členmi ste aj Vy.

Informácia k možnosti pomôcť svojmu klubu 2% z dane prostredníctvom BŠZ:
 
Chcete darovať svojmu klubu 2% z dane, ale ten nie je registrovaný ako prijímateľ? Žiadny problém, môžete mu pomôcť prostredníctvom BŠZ.

Viac informácii...