Bratislavsky sachovy zvaz

Pozvánka na žrebovanie ligových súťaží BŠZ

Vážení organizační pracovníci klubov Bratislavského šachového zväzu,

Športovo-technická komisia Bratislavského šachového zväzu Vás pozýva na žrebovanie ligových súťaží družstiev organizovaných Bratislavským šachovým zväzom, ročník 2020/2021 družstiev organizovaných BŠZ: 3. ligy A1, 4. ligy A11, 5. ligy A11 a 5. ligy A12.

Žrebovanie sa uskutoční dňa 22.09.2020 (utorok) o 17:30 v budove hracej miestnosti Dúbravanu, Centrum rodiny, Bazovského 6, 841 01 Bratislava.

Program žrebovania:

1. Kontrola uhradenia platieb vkladov do súťaži a pokút, posledná možnosť doplatiť pozdĺžnosti v hotovosti.

2. Potvrdzovanie súpisiek riaditeľmi súťaží, treba priniesť aspoň dva exempláre. Na súpiskách uvádzať septembrové FIDE ELO (relevantné pre poradie na súpiske – 200-bodový rozdiel). Ak po vydaní októbrového FIDE ELO nastane na nejakej súpiske porušenie pravidla o 200-bodovom rozdiele, nebude sa to brať do úvahy (bude to posudzované len podľa septembrového ELA).

3. Vyžrebovanie súťaží - POZOR, 16.9.2020 bol aktualizovaný termínový kalendár súťaží BŠZ! - viď. príloha. 

4. Organizačné pokyny predsedu ŠTK, príp. riaditeľov súťaží.

5. Podnety, návrhy na zmeny, rôzne.

Opatrenia prijaté ŠTK BŠZ pre žrebovanie ligových súťaží družstiev 22.9.2020 organizovaných BŠZ pre ročník 2020/2021

Opatrenia sú z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie Bratislavy a Bratislavského kraja a opatrení príslušných štátnych a krajských orgánov. Každý klub má nárok na jedného delegáta za svoje družstvá na žrebovaní. Ak má klub tri a viac družstiev v zozname prihlásených družstiev má nárok na dvoch delegátov. Klub môže poveriť zastupovaním na žrebovaní delegáta iného klubu. Mal by to vopred nejako vhodne oznámiť, napríklad e-mailom riaditeľovi (riaditeľom) líg a predsedovi ŠTK. Funkcionári BŠZ potrební, či užitoční pri žrebovaní sa nerátajú do obmedzenia počtu delegátov, pokiaľ ich tým ich klub nepoverí. Divákom, ani nikomu inému, nepotrebnému k žrebovaniu, nebude umožnená účasť. Účastníci žrebovania musia rátať s tým, že bude možno povinné použitie rúška na prekrytie horných dýchacích ciest, keďže ide o interiér a nejedná sa o športové podujatie. Tieto opatrenia môžu byť ešte neskôr upravené, či prispôsobené tak, aby žrebovanie prebehlo v rámci možností čo najlepšie. 

S pozdravom,

Eduard Šimkovič, predseda ŠTK BŠZ,

16. 09. 2020, Bratislava

Jednotlivé dokumenty na stiahnutie sú k dispozícií aj na stránke  http://bsz2.chess.sk/

2% pre BŠZ

Vážení členovia šachových klubov BŠZ,

radi by sme Vás požiadali o darovanie 2% zo zaplatenej Dane z príjmov pre Bratislavský šachový zväz, ktorého členmi ste aj Vy.

Informácia k možnosti pomôcť svojmu klubu 2% z dane prostredníctvom BŠZ:
 
Chcete darovať svojmu klubu 2% z dane, ale ten nie je registrovaný ako prijímateľ? Žiadny problém, môžete mu pomôcť prostredníctvom BŠZ.

Viac informácii...