Bratislavsky sachovy zvaz

Up

BŠZ

Pozvánka na konferenciu BŠZ
Predvyplnené tlačivo vyhlásenia zamestnancov pre darovanie 2% Bratislavskému šachovému zväzu
Registračný formulár organizačného pracovníka klubu
Predvyplnené tlačivo vyhlásenia zamestnancov pre darovanie 2% Bratislavskému šachovému zväzu
Vyhlásenie BŠZ 2014
Bratislavská náborová liga 2013/2014 - Rozpis súťaže
SÚŤAŽNÝ PORIADOK PRE MAJSTROVSKÉ SÚŤAŽE DRUŽSTIEV BŠZ 3., 4. a 5. LIGY V PRAKTICKOM ŠACHU
Sadzobník poplatkov a pokút Bratislavského šachového zväzu pre ligové súťaže - ročník 2013/2014
Termínový kalendár súťaží BŠZ na sezónu 2013/2014
Pozvánka na žrebovanie ligových súťaží - ročník 2013/2014.
Sumár nezaplatených pokút podľa záverečných spravodajcov súťaží z predchádzajúceho ročníka
PRIHLÁŠKA DRUŽSTVA DO SÚŤAŽE - ročník 2013/2014
Rozpis súťaží bratislavského kraja 2013/2014
Organizačné pokyny pre súťaže družstiev organizované Bratislavským šachovým zväzom Ročník 2013/2014
Predvyplnené tlačivo vyhlásenia zamestnancov pre darovanie 2% Bratislavskému šachovému zväzu
V Y H L Á S E N I E o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane
Mikulášska šachová simultánka s R. Pokornou - výsledky
Simultánka s Reginou Pokornou 2008
 
 
Powered by Phoca Download

2% pre BŠZ

Vážení členovia šachových klubov BŠZ,

radi by sme Vás požiadali o darovanie 2% zo zaplatenej Dane z príjmov pre Bratislavský šachový zväz, ktorého členmi ste aj Vy.

Informácia k možnosti pomôcť svojmu klubu 2% z dane prostredníctvom BŠZ:
 
Chcete darovať svojmu klubu 2% z dane, ale ten nie je registrovaný ako prijímateľ? Žiadny problém, môžete mu pomôcť prostredníctvom BŠZ.

Viac informácii...