Bratislavsky sachovy zvaz

Vyhodnotenie konkurzov na usporiadanie Majstrovstiev Bratislavského kraja v praktickom, rapid, bleskovom a praktickom šachu seniorov za rok 2014

VV BŠZ e-mailovou diskusiou prebiehajúcou 24.-25.3. 2014 vyhodnotil konkurzy na usporiadanie Majstrovstiev Bratislavského kraja v praktickom, rapid, bleskovom šachu:


1. VV BŠZ prideľuje usporiadanie Majstrovstiev Bratislavského kraja v praktickom šachu jednotlivcov 2014 šachovému klubu ŠK Slovan Bratislava, ktoré sa uskutočnia v rámci turnaja OPEN Slovan, v termíne 26.4.-3.5. 2014.

Zdôvodnenie:
Do konkurzu sa prihlásil len ŠK Slovan Bratislava s turnajom OPEN Slovan, ktorého propozície splnili všetky konkurzné podmienky.

2. VV BŠZ prideľuje usporiadanie Majstrovstiev Bratislavského kraja v rapid šachu jednotlivcov 2014 šachovému klubu KŠ Pezinok, ktoré sa uskutočnia v rámci turnaja Memoriál Richarda Rétiho, v termíne 10.5.2014.

Zdôvodnenie:
Do konkurzu sa prihlásili ŠK Slovan Bratislava s turnajom Memoriál MUDr. Tadeuša Nemca, Tatran Bratislava DŠK s turnajom Dúbravský Hodový turnaj a KŠ Pezinok s turnajom Memorál Richarda Rétiho. Propozície všetkých prihlásených turnajov splnili konkurzné podmienky a boli zaradené do konkurzu. VV BŠZ najskôr v diskusii porovnal podmienky a rôzne aspekty jednotlivých turnajov a v následnom hlasovaní zvíťazil Memoriál Richarda Rétiho. Hlavnou výhodou Memoriálu Richarda Rétiho bolo, že v posledných ročníkoch dokázal prilákať najviac účastníkov (účasť v posledných ročníkoch sa pohybovala okolo 100 hráčov, vrátane hráčov s veľmajstrovským titulom).

3. VV BŠZ predlžuje konkurz na usporiadanie Majstrovstiev Bratislavského kraja v bleskovom šachu jednotlivcov 2014 do 25.5.2013.

Zdôvodnenie:
Do konkurzu sa v pôvodnom termíne žiadny uchádzač neprihlásil.
VV BŠZ si váži všetkých usporiadateľov turnajov, ďakuje všetkým účastníkom konkurzu a želá úspešnú organizáciu turnajov, či už budú aj Majstrovstvami Bratislavského kraja, alebo nie.

Bratislavský šachový zväz predlžuje konkurz na usporiadanie podujatia:
Majstrovstvá Bratislavského kraja v bleskovom šachu jednotlivcov 2014
Termín konania: 1.6.-30.9.2014 (obdobie mimo súťaží družstiev).
Miesto konania: Bratislavský kraj.
Hrací systém: Švajčiarsky systém min. na 13 kôl.
Hracie tempo: 5 min. alebo 3 min. s 2 sec. bonifikáciou na partiu.
Kapacita turnaja: Min. 50 hráčov.
Cenový fond: Min. 200€ (bez dotácie BŠZ).
Iné: Výhodou zápočet na FIDE blitz ELO.
Spoluúčasť BŠZ: Cenový fond 110€ pre hráčov z klubov Bratislavského kraja (1. 40€, 2. 25€, 3. 15€, žena, junior a senior po 10€).
Prihlášky do konkurzov
Prihlášky do konkuru s návrhom propozícií turnaja posielať predsedovi BŠZ a predsedovi ŠTK BŠZ do 25.5.2014:
Peter Falťan (predseda BŠZ) – peter.faltan@gmail.com
Igor Poláčik (Predseda ŠTK BŠZ) – ipolacik@gmail.com
v Bratislave, 26.3.2014
Igor Poláčik, predseda ŠTK BŠZ

2% pre BŠZ

Vážení členovia šachových klubov BŠZ,

radi by sme Vás požiadali o darovanie 2% zo zaplatenej Dane z príjmov pre Bratislavský šachový zväz, ktorého členmi ste aj Vy.

Informácia k možnosti pomôcť svojmu klubu 2% z dane prostredníctvom BŠZ:
 
Chcete darovať svojmu klubu 2% z dane, ale ten nie je registrovaný ako prijímateľ? Žiadny problém, môžete mu pomôcť prostredníctvom BŠZ.

Viac informácii...