Bratislavsky sachovy zvaz

Vyhodnotenie konkurzov na usporiadanie Majstrovstvtiev Bratislavského kraja jednotlivcov 2015

Bratislavský šachový zväz

Junácka 6, Bratislava

 

 

 

Vyhodnotenie konkurzov na usporiadanie Majstrovstiev Bratislavského kraja v praktickom, rapid, a bleskovom šachu za rok 2015.

 

VV BŠZ e-mailovou diskusiou vyhodnotil konkurzy na usporiadanie Majstrovstiev Bratislavského kraja v praktickom, rapid, bleskovom šachu:

 

1.    VV BŠZ prideľuje usporiadanie Majstrovstiev Bratislavského kraja v praktickom šachu jednotlivcov 2015 šachovému klubu ŠK Doprastav Bratislava, ktoré sa uskutočnia v rámci turnaja Open Doprastav, v termíne 19.6.-26.6. 2015. Turnaj bude zároveň sprievodným turnajom Majstrovstiev sveta IPCA (telesne postihnutých šachistov) a uskutoční sa v hoteli Sorea Regia v Bratislave.

 

Zdôvodnenie:

Do konkurzu sa prihlásili ŠK Slovan Bratislava s turnajom Open Slovan a ŠK Doprastav Bratislava v spolupráci so Šachovým klubom Ružomberok s turnajom Open Doprastav. Oboje propozície splnili všetky konkurzné podmienky. V hlasovaní VV zvíťazil Open Doprastav, hlavnou výhodou bolo spojenie turnaja s MS IPCA a s tým predpokladaná medzinárodná účasť a lukratívne hracie priestory.

 

2.    VV BŠZ prideľuje usporiadanie Majstrovstiev Bratislavského kraja v rapid šachu jednotlivcov 2015 šachovému klubu ŠK Slovan Bratislava, ktoré sa uskutočnia v rámci turnaja Memoriál MUDr. Tadeuša Nemca, v termíne 16.5.2015, v hoteli Jurki dom v Bratislave.

 

Zdôvodnenie:

Do konkurzu sa prihlásil len ŠK Slovan Bratislava s turnajom Memoriál MUDr. Tadeuša Nemca, ktorého propozície splnili konkurzné podmienky.

 

3.    VV BŠZ prideľuje usporiadanie Majstrovstiev Bratislavského kraja v bleskovom šachu jednotlivcov 2015 Bratislavskej šachovej akadémii. Turnaj sa uskutoční 20.6.2015 v hoteli Sorea Regia v Bratislave.

 

Zdôvodnenie:

Do konkurzu sa prihlásila len Bratislavská šachová akadémie a propozície turnaja splnili konkurzné podmienky.

 

 

VV BŠZ si váži všetkých usporiadateľov turnajov, ďakuje všetkým účastníkom konkurzu a želá úspešnú organizáciu turnajov, či už budú aj Majstrovstvami Bratislavského kraja, alebo nie.

 

 

v Bratislave, 10.4.2015

Igor Poláčik, predseda ŠTK BŠZ


2% pre BŠZ

Vážení členovia šachových klubov BŠZ,

radi by sme Vás požiadali o darovanie 2% zo zaplatenej Dane z príjmov pre Bratislavský šachový zväz, ktorého členmi ste aj Vy.

Informácia k možnosti pomôcť svojmu klubu 2% z dane prostredníctvom BŠZ:
 
Chcete darovať svojmu klubu 2% z dane, ale ten nie je registrovaný ako prijímateľ? Žiadny problém, môžete mu pomôcť prostredníctvom BŠZ.

Viac informácii...