Bratislavsky sachovy zvaz

Turnaj nášho tisícročia pokračuje

 Šach je hra, ktorú milujeme.

Prvýkrát v januári 2000 sa v Bratislave Dúbravke uskutočnil nenápadný rapid turnaj - "Trojkráľový" ako iniciatíva hráčov Šachového oddielu Tatran Dúbravka Ing. Alexandra Aubrechta a Jozefa Buranského. Turnaj za plnej podpory predsedu RNDr. Ľuboslava Škovieru a Miestneho úradu Dúbravka prežil celých dvanásť rokov bez jediného prerušenia a tešil sa všeobecnej popularite šachistov s takou účasťou, že takmer každý ďalší ročník bola úplne vyčerpaná maximálna kapacita Kultúrneho centra Fontána, ktoré turnaj každoročne hostilo.

Nastala však situácia, kedy hrozilo, že sa prvýkrát preruší tradícia turnaja. RNDr. Škoviera bol nútený nájsť pre január 2012 nového usporiadateľa tak, aby neboli porušené žiadne zaužívané tradície turnaja, ani jeho kvalita.

S potešením Vám oznamujem, že sme ako nový klub prijali organizovanie Trojkráľového turnaja 6.1.2012 v Bratislave, pričom ŠO Tatran zostane ako spoluorganizátor v miere podľa svojich súčasných možností. Turnaj bude zároveň Majstrovstvami Bratislavy v rapid šachu a prvýkrát v histórii turnaja obdrží absolútny víťaz turnaja, okrem iného aj pohár starostu, ktorý nám zakúpi Miestny úrad Dúbravka.

Takže aj keď trochu oneskorene, ale predsa, sú už propozície na svete. Nájdete ich v kalendári www.chess.sk.

Srdečne Vás všetkých pozývam!

Môžete sa prihlasovať na e-mailoch:  sipeky@szm.skTáto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ;  klub@place.skTáto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Rastislav Kevický, predseda ŠK Dúbravan

 

Súbory k stiahnutiu:

 

 

2% pre BŠZ

Vážení členovia šachových klubov BŠZ,

radi by sme Vás požiadali o darovanie 2% zo zaplatenej Dane z príjmov pre Bratislavský šachový zväz, ktorého členmi ste aj Vy.

Informácia k možnosti pomôcť svojmu klubu 2% z dane prostredníctvom BŠZ:
 
Chcete darovať svojmu klubu 2% z dane, ale ten nie je registrovaný ako prijímateľ? Žiadny problém, môžete mu pomôcť prostredníctvom BŠZ.

Viac informácii...