Bratislavsky sachovy zvaz

Prerušenie súťaží BŠZ 2020/21

Vážení organizační pracovníci klubov, oddielov BŠZ,

S ohľadom na dokumenty: 

  - Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 14.10.2020, sp. zn.: OLP/8326/2020, časť D, ktorým sa zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb, pokiaľ nie sú splnené veľmi špecifické podmienky, ktoré nevieme celoplošne splniť.

 - Oznam ŠTK SŠZ zo dňa 14.10.2020 Upresnenie dokumentu „Podmienky pre konanie šachových súťaží v sezóne 2020/2021“ 

 

Bratislavský šachový zväz POZASTAVUJE konanie všetkých šachový súťaží pod gesciou BŠZ až do odvolania.

Záverečné ustanovenie:

Tieto podmienky platia pre súťaže družstiev a jednotlivcov sezóny 2020/2021 počínajúc dňom 15.10.2020 až do odvolania a môžu byť dopĺňané a upravované tak, aby vždy boli v súlade s aktuálne platnými Opatreniami ÚVZ SR a iných autorít Slovenskej republiky.

 

V Lábe 14.10.2020

Eduard Šimkovič, predseda ŠTK BŠZ

2% pre BŠZ

Vážení členovia šachových klubov BŠZ,

radi by sme Vás požiadali o darovanie 2% zo zaplatenej Dane z príjmov pre Bratislavský šachový zväz, ktorého členmi ste aj Vy.

Informácia k možnosti pomôcť svojmu klubu 2% z dane prostredníctvom BŠZ:
 
Chcete darovať svojmu klubu 2% z dane, ale ten nie je registrovaný ako prijímateľ? Žiadny problém, môžete mu pomôcť prostredníctvom BŠZ.

Viac informácii...