Bratislavsky sachovy zvaz

Konferencia BŠZ 2021 - ONLINE

Vážení šachoví funkcionári a organizační pracovníci šachových klubov BŠZ,

V článku nájdete informácie o konaní volebnej konferencie Bratislavského šachového zväzu 2021, ktorá sa uskutoční dňa 19. mája 2021 (streda) od 17,00 hod. ONLINE formou cez Microsoft Teams. Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi.

Vzhľadom na to, že sa jedná o historickú prvú online konferenciu BŠZ, odporúčame si všetky funkcie a nastavenia Microsoft Temas vyskúšať vopred, a to 17.5. 2021 (pondelok) od 19:00 - Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi, kde Vás zo všetkým ochotne zoznámi moderátor Konferencie BŠZ 2021 Ladislav Šipeky.

Hlavnými bodmi programu Konferencie BŠZ 2021 sú: 

1. Schválenie rozpočtu BŠZ na rok 2021

2. Voľby orgánov BŠZ (predsedu BŠZ, členov Výkonného výboru a Rady BŠZ)

3. Voľba delegátov BŠZ na Konferenciu SŠZ

Žiadam predsedov, resp. organizačných pracovníkov jednotlivých klubov, aby na e-mailovú adresu wlk1977@yahoo.com do 16.5.2021 nahlásili:

1. delegátov jednotlivých klubov na Konferenciu BŠZ podľa počtov uvedených v prílohe A3,

2. kandidáta na členstvo v Rade BŠZ

3. kandidátov na členstvo vo Výkonnom výbore BŠZ

4. Vítané sú aj pripomienky, resp. konkrétne návrhy na zlepšenie práce BŠZ. Prosíme aj o ich zaslanie v predstihu, taktiež návrhy, ktoré by mali zvolení delegáti na Konferenciu SŠZ tam predniesť.

Kandidáti do funkcií nech pošlú aj vyplnený príslušný kandidátsky lístok.

V prípade akýchkoľvek otázok, námetov mi môžete zavolať na mobil alebo napísať na môj e-mail. 

 

S pozdravom,

Stanislav Vlček, podpredseda VV BŠZ, wlk1977@yahoo.com, 0910 623 563

 

Prílohy:      A1 Sprievodný list

                A2 Pozvánka na konferenciu

                A3 Počty delegátov za jednotlivé kluby

                A4 Kandidátsky lístok na člena orgánov BŠZ 2021-24

                A5 Kandidátsky lístok na delegáta Konferencie SŠZ 2021-24

                A6 Kandidátsky lístok na člena orgánov SŠZ 2021

                B1 Zápis a uznesenia z minulej konferencie (20.5.2019)

                B2 Prezenčná listina z konferencie BŠZ 2019

                B3 Zápis a uznesenia z Rady BŠZ (22.9.2020)

                B4 Prezenčná listina z Rady BŠZ 2020

                B10 Správa Rozhodcovskej komisie BŠZ 2019-21

            

Prílohy doručené neskôr:

                  A8 Rokovací a volebný poriadok

                  B5 Správa o činnosti BŠZ 2019-21

                  B6 Správa o hospodárení BŠZ 2019-21

                  B7 Návrh rozpočtu BŠZ na rok 2021 a plnenie rozpočtu BŠZ za roky 2019-20

                  B8.1 Správa Športovo-technickej komisie BŠZ 2019-21

                  B8.2 Návrh ŠTK BŠZ na Konferenciu BŠZ

                  B8.3 Návrhy na Konferenciu SŠZ

 

                  B9 Správa Komisie mládeže BŠZ 2019-21

2% pre BŠZ

Vážení členovia šachových klubov BŠZ,

radi by sme Vás požiadali o darovanie 2% zo zaplatenej Dane z príjmov pre Bratislavský šachový zväz, ktorého členmi ste aj Vy.

Informácia k možnosti pomôcť svojmu klubu 2% z dane prostredníctvom BŠZ:
 
Chcete darovať svojmu klubu 2% z dane, ale ten nie je registrovaný ako prijímateľ? Žiadny problém, môžete mu pomôcť prostredníctvom BŠZ.

Viac informácii...