Bratislavsky sachovy zvaz

Gustav Šturc 80-ročný!

V uplynulý týždeň, dňa 26.6.2022, sa významného životného jubilea 80 rokov dožil Gustav Šturc, bývalý prezident Slovenského šachového zväzu (1998-2001), čestný člen SŠZ aj BŠZ, dlhoročný a stále činný člen Konferencie SŠZ, neúnavný organizátor Tatranského pohára a MSR seniorov, duša a živá legenda ŠK Slovan Bratislava.

V mene všetkých členov BŠZ mu želáme veľa zdravia a elánu do ďalších rokov!

2% pre BŠZ

Vážení členovia šachových klubov BŠZ,

radi by sme Vás požiadali o darovanie 2% zo zaplatenej Dane z príjmov pre Bratislavský šachový zväz, ktorého členmi ste aj Vy.

Informácia k možnosti pomôcť svojmu klubu 2% z dane prostredníctvom BŠZ:
 
Chcete darovať svojmu klubu 2% z dane, ale ten nie je registrovaný ako prijímateľ? Žiadny problém, môžete mu pomôcť prostredníctvom BŠZ.

Viac informácii...