Bratislavsky sachovy zvaz

Majstrovstvá Bratislavského šachového zväzu 2023

Organizácia Majstrovstiev Bratislavského šachového zväzu 2023 v klasickom šachu jednotlivcov bola rozhodnutím VV BŠZ pridelená šachovému klubu ŠK Slovan Bratislava ako súčasť 42. ročníka medzinárodného otvoreného turnaja OPEN Slovan, ktorý sa opäť vo chaotickom období pandémie opäť konal v tradičnom termíne 6. - 11.5.2023.

Turnaja sa zúčastnilo 37 hráčov, prevažne z klubov organizovaných v BŠZ, avšak v menšej miere boli zastúpení aj hráči zo vzdialenejších lokalít Slovenska a štyria cudzinci. V 7-kolovom turnaji so ziskom 6,5 bodu presvedčivo zvíťazil medzinárodný majster Štefan Mazúr (Liptovská šachová škola). O celý bod, teda so ziskom 5,5 bodu, za ním zaostali dvaja hráči domáceho klubu ŠK Slovan Bratislava GM Mikuláš ManíkIM Peter Petrán. Výsledky sú na https://chess-results.com/tnr747665.aspx?lan=4.

Titul majstra BŠZ pre rok 2023 lepším pomocným hodnotením získal GM Mikuláš Maník pôvodom z východu republiky, ktorý po minulej sezóne rozšíril káder extraligového klubu ŠK Slovan Bratislava. Medzinárodný veľmajster (od roku 2006) je vo viac ako 100-ročnej histórii turnaja prvým preborníkom BŠZ, ktorý získal krajský titul v hodnosti veľmajstra. Z predchádzajúcich šampiónov sa veľmajstrami neskôr stali aj GM Igor Štohl a GM Milan Pacher, no svoje úspešné majstrovské turnaje BŠZ odohrali ešte pred udelením najvyššieho hráčskeho šachového titulu - medzinárodný veľmajster FIDE. Celkovo 3. miesto, no 2. miesto medzi členmi BŠZ obsadil skúsený medzinárodný majster Peter Petrán, ktorý si súčasne odniesol aj cenu pre najlepšieho seniora BŠZ. Popri úspešnej hre s prehľadom ako prezident poriadajúceho klubu zvládal aj organizačné úlohy. Dominanciu hráčov ŠK Slovan tretím miestom medzi hráčmi z klubov BŠZ so ziskom 4,5 bodu potvrdil Ukrajinec Dmytro Nestorenko, ktorý už dlhšiu dobu reprezentuje klub poriadateľa, čím získal štatút naturalizovaného člena SŠZ, a teda aj BŠZ.

Najlepším juniorom spomedzi zúčastnených členov BŠZ sa celkom neočakávane stal ACM Tobias Nosáľ (KŠ Pezinok), ktorý získal 3 body. Cena pre najlepšiu ženu BŠZ dokonca nebola udelená, pretože jediná účastníčka turnaja WFM Ekaterina Nikanova-Pirvulescu, ktorá so ziskom 4,5 bodu obsadila veľmi lichotivé 5. miesto, zatiaľ nie je členkou žiadneho klubu v rámci BŠZ.

Organizátori pripravili hráčom vhodné podmienky na hru, zabezpečili bohaté občerstvenie aj vysoký cenový fond, vďaka získanému sponzorstvu od firmy TakSys, s.r.o.  V závere turnaja poctil podujatie svojou návštevou aj prezident SŠZ p. Milan Roman.

Mrzí len zarážajúco nízka účasť bratislavskej mládeže, čo nepochybne malo súvis s kolíziou s MSR mládeže v rapid šachu, ktoré sa konali v neďalekom Senci. V budúcnosti by bolo viac ako vhodné vyhnúť sa kolízií s takým veľkým presahom cieľovej skupiny hráčov.

V mene BŠZ ďakujeme riaditeľovi turnaja Ing. Ľubomírovi Munkovi a jeho organizačnému tímu, ako aj  rozhodcovi IA Rastislavovi Diviakovi a sponzorom za vydarené šachové podujatie.

Výdavky na podujatie zo strany BŠZ boli čiastočne uhradené z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy Bratislavského samosprávneho kraja.

 

19.5.2023                                                                                                                                                                                                                                                             Stanislav Vlček, z poverenia VV BŠZ

 

2% pre BŠZ

Vážení členovia šachových klubov BŠZ,

radi by sme Vás požiadali o darovanie 2% zo zaplatenej Dane z príjmov pre Bratislavský šachový zväz, ktorého členmi ste aj Vy.

Informácia k možnosti pomôcť svojmu klubu 2% z dane prostredníctvom BŠZ:
 
Chcete darovať svojmu klubu 2% z dane, ale ten nie je registrovaný ako prijímateľ? Žiadny problém, môžete mu pomôcť prostredníctvom BŠZ.

Viac informácii...