Bratislavsky sachovy zvaz

Prednáška GM Ftáčnika

 Vážení šachoví priatelia,

šachový klub ŠK Slovan Bratislava pokračuje v seriáli prednášok veľmajstra MVM Ľ. Ftáčnika. Prednášky sa konajú v klubovni Slovana na ZŠ Černyševského vo štvrtok o 16:30.

Vzhľadom na to, že predchádzajúci týždeň sa konalo MS seniorov  a tento týždeň je GM Ľ. Ftáčnik ešte na ME seniorov  bude nasledujúca prednáška vo štvrtok 8. 6. 2023 na obvyklú tému

„Zaujímavé partie moderného šachu“

 Na vybraných partiách z nedávnych turnajov bude prednášajúci demonštrovať aktuálne trendy v otvoreniach, strategické a taktické finesy moderného šachu v strednej hre i v koncovkách partií.

Ďalšia a (pravdepodobne) posledná prednáška v tomto cykle bude opäť o dva týždne  22. 6. 2023.

 

Vstupný poplatok bude 2 eurá pre členov ŠK Slovan a 3 eurá pre ostatných záujemcov.

Záverom srdečne blahoželáme Ľubovi k deleniu prvého miesta na ME senoiorov 65+ (konečné výsledky ešte nie sú definitívne).

VV ŠK Slovan

2% pre BŠZ

Vážení členovia šachových klubov BŠZ,

radi by sme Vás požiadali o darovanie 2% zo zaplatenej Dane z príjmov pre Bratislavský šachový zväz, ktorého členmi ste aj Vy.

Informácia k možnosti pomôcť svojmu klubu 2% z dane prostredníctvom BŠZ:
 
Chcete darovať svojmu klubu 2% z dane, ale ten nie je registrovaný ako prijímateľ? Žiadny problém, môžete mu pomôcť prostredníctvom BŠZ.

Viac informácii...