Bratislavsky sachovy zvaz

Turnaje a podujatia

exe: Slovakia Open 2022

Milí šachoví priatelia a nadšenci,

Bratislava opätovne ožije kvalitným šachom v posledný Septembrový víkend.

Čítať ďalej...

Konferencia BŠZ 2022

Vážení šachoví funkcionári a organizační pracovníci šachových klubov BŠZ,
 
posielam Vám (funkcionárom a OP šachových klubov BŠZ) informácie o konaní mimoriadnej konferencie Bratislavského šachového zväzu 2022, ktorá sa v priestoroch ŠK Dúbravan, Centrum rodiny, Bazovského 6, 841 01 Bratislava

 uskutoční dňa
 
21. septembra 2022 (streda) od 17,00 hod.
 
Súčasťou konferencie bude aj žrebovanie súťaží družstiev BŠZ 2022/23.
 
V prílohe posielam ďalšie prílohy:
Dokumenty A a B sa týkajú konferencie BŠZ
Dokumenty C sa týkajú novej sezóny súťaží družstiev
 

Na mimoriadnej konferencii BŠZ sa budú vzhľadom na odporúčanie Kontrolnej komisie SŠZ konať opakované voľby delegátov BŠZ do stálej Konferencie SŠZ (2021-2024) a doplňujúca voľba členov VV BŠZ.

V prípade, ak by sa chcel niekto uchádzať o post delegáta BŠZ v stálej konferencií SŠZ, nech vyplní kandidátsky lístok (príloha A4) a pošle  ho na sekretariat@chess.sk a vvbsz@googlegroups.com najneskôr do 15.9.
 
Druhým bodom programu bude žrebovanie súťaží družstiev BŠZ 2022/23. V prílohe je formulár prihlášky družstva do súťaže. Prosím, vyplňte ho za každé družstvo a pošlite ho príslušnému riaditeľovi súťaže najneskôr do 12.9.
Na žrebovanie je potrebné doniesť súpisky, ich skorším zaslaním uľahčíte prácu riaditeľov súťaží.
 
Program rokovania:

  1.  Otvorenie a voľba pracovného predsedníctva
  2.  Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
  3.  Správa mandátovej komisie
  4.  Predstavenie a voľba delegátov BŠZ na Konferenciu SŠZ (2021-24) a doplňujúca voľba členov VV BŠZ
  5.  Prestávka
  6.  Žrebovanie majstrovských súťaží družstiev BŠZ 2022/23
  7.  Voľná diskusia (návrhy na skvalitnenie činnosti v BŠZ, SŠZ, Súťažný poriadok družstiev SŠZ, reorganizácia súťaží BŠZ)
  8.  Správa návrhovej komisie – schválenie záverov z Konferencie
  9.  Záver

Moje spomienky na šachistov IV.

JUDr. Július Kozma:  Hoci nedosiahol titul veľmajstra, patril v povojnových časoch k najlepším hráčom v Československu. V roku 1967 sa stal v Bratislave majstrom republiky. Šampionát sa hral na Bernolákovom internáte a ja som sa tam ako štrnásťročný chodil každý deň pozerať.

IM Kozma bol zamestnaný ako redaktor v Československom športe, pričom chodil do práce aj počas turnaja. Sledoval  som jeho napínavý súboj o prvé miesto so Smejkalom. Vzájomnú partiu napokon Julo vyhral. Taktiež bol akademický majster sveta v roku 1954 v Oslo, kedy československí študenti prvý raz porazili sovietskych, pričom Kozma dosiahol najlepší výsledok spomedzi všetkých šachistov - 8 bodov z 9 partií.

Čítať ďalej...

Gustav Šturc 80-ročný!

V uplynulý týždeň, dňa 26.6.2022, sa významného životného jubilea 80 rokov dožil Gustav Šturc, bývalý prezident Slovenského šachového zväzu (1998-2001), čestný člen SŠZ aj BŠZ, dlhoročný a stále činný člen Konferencie SŠZ, neúnavný organizátor Tatranského pohára a MSR seniorov, duša a živá legenda ŠK Slovan Bratislava.

V mene všetkých členov BŠZ mu želáme veľa zdravia a elánu do ďalších rokov!

Víťazom MBA - Breyerovho memoriálu 2022 je FM L. S. Kostolanský

V minulom týždni v dňoch 13. ÷ 20. 6. 2022 sa odohral zatvorený kruhový turnaj Majstrovstiev Bratislavského šachového zväzu 2022, ktorý už druhý rok usporadúva BŠZ na počesť Júliusa „Gyulu“ Breyera (1893-1921), významného hráča svetového formátu pred 100 rokmi, ktorý prežil záver svojho krátkeho, no intenzívneho a šachom naplneného života v Bratislave.

Úvodné kolo sa konalo v priestoroch Zichyho paláca a turnaj slávnostne krátkymi príhovormi otvorili starostka Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto pani Ing. Arch. Zuzana Aufrichtová a prezident Slovenského šachového zväzu Ing. Milan Roman.

org. S. Vlček, R. Krajňák, O. Gábriš, Prezident SŠZ M. Roman, FA Em. Romanová, starostka MČ-BA Staré Mesto Ing. Arch. Z. Aufrichtová, O. Macka, D. Chlpek,  FM L. S. Kostolanský, GM M. Pacher,  FA T. Danada.

Čítať ďalej...

2% pre BŠZ

Vážení členovia šachových klubov BŠZ,

radi by sme Vás požiadali o darovanie 2% zo zaplatenej Dane z príjmov pre Bratislavský šachový zväz, ktorého členmi ste aj Vy.

Informácia k možnosti pomôcť svojmu klubu 2% z dane prostredníctvom BŠZ:
 
Chcete darovať svojmu klubu 2% z dane, ale ten nie je registrovaný ako prijímateľ? Žiadny problém, môžete mu pomôcť prostredníctvom BŠZ.

Viac informácii...