Bratislavsky sachovy zvaz

Turnaje a podujatia

Pozvánka na Memoriál Dr. T. Nemca

Vážení šachoví priatelia,

TURNAJ BOL ZRUŠENÝ!

Pozývame Vás na 16.ročník Memoriálu Dr. Nemca, ktorý sa uskutoční v sobotu 10.10.2020 v priestoroch hotela ***Jurki dom, Domkárska 4, Bratislava, prezentácia od 9:00. Bude sa hrať tempom 2x15 min., 9 kôl so zápotom na FIDE rapid rating list. 

Bratislavský šachový zväz po neuskutočnení openu DANSK pridelil organizáciu Majstrovstiev Bratislavy 2020 Memoriálu Dr. T. Nemca. Pekný celkový cenový fond turnaja 400 Eur bude pre členov klubov BŠZ navýšený o ďalších 130 Eur. Najlepšie umiestnený hráč z klubov BŠZ získa titul Majstra Bratislavského kraja v rapid šachu 2020.

Prihláste sa čím skôr, do 3.10. je nižší vklad, len 5 Eur!

Riaditeľ turnaja: Ing. Ľubomír Munk, tel. 0905 645158, e-mail: munklubo@gmail.com Prihlášky: do 3.10.2020 e-mailom, alebo telefonicky na adresu riaditeľa turnaja.

Aktualizovaný zoznam prihlásených je na tomto linku, propozície na stránke ŠK Slovan Bratislava.

V prípade nízkej účasti sa turnaj nemusí konať.

Dr. Tadeuš Nemec (1918-2003) bol významnou osobnosťou bratislavského šachu už od predvojnových čias. V Slovane Bratislava pôsobil neuveriteľných 43 rokov, pričom v období 1973-75 bol jeho predsedom. V rokoch 1963 a 1970 bol členom víťazných družstiev ŠK Slovan Bratislava v celorepublikových československých súťažiach.

Turnaj je sponzorovaný spoločnosťou JURKI-HAYTON s.r.o., ktorú vlastní rodina Dr. T. Nemca.

Rozhodnutie ŠTK a VV BŠZ o dohrávaní líg BŠZ 2019/20

Vážení organizační pracovníci a zástupcovia klubov BŠZ, riaditelia súťaží BŠZ,

Ďakujeme Vám za reakcie na dotazník k dohrávke líg BŠZ. ŠTK a VV BŠZ aj na základe Vašich odpovedí rozhodli, že sa bude dohrávať len 3. liga A1 - http://chess-results.com/tnr472548.aspx?lan=4, a to 10-tym a 11-tym stretnutím formou dvojkola v dňoch 27.-28.6.2020. Ostatné ligy sa dohrávať nebudú a pre určenie postupujúcich a zostupujúcich družstiev platí aktuálne poradie súťaží.

V prílohe je dokument o rozhodnutí ŠTK SŠZ o súťažiach, kde sú uvedené aj ďalšie organizačné pokyny.

 

Dohrávka 3. ligy A1 bola naplánovaná nasledovne:

   10. kolo  sobota  27.06.2020  09:30

   11. kolo  nedeľa  28.06.2020  09:30

 

Vzhľadom na situáciu, ktorá je momentálne kvôli koronavírusu a ktorá mnohým robí problém zo zdravotného hľadiska, rozhodla ŠTK BŠZ o výnimkách z platného SPD pre 10. a 11. kolo 3. ligy A1:

- dve kontumácie družstva v posledných dvoch kolách nebudú znamenať vylúčenie zo súťaže,

-  nebude udelená žiadna pokuta za nenastúpenie hráča základnej zostavy počas celej súťaže,

- nebude udelená žiadna pokuta za neobsadenú šachovnicu v dohrávaných stretnutiach,

- nebude udelená žiadna pokuta za kontumačnú prehru družstva, pokiaľ bude nenastúpenie družstva nahlásené riaditeľovi súťaže a súperom minimálne 3 dni pred dňom stretnutia.

Ďalšie športovo-technické opatrenia ŠTK BŠZ:

Do zostavy družstva v stretnutí nesmie byť uvedený hráč, u ktorého sú zjavné príznaky respiračného onemocnenia – zvýšená teplota, neutíchajúci kašeľ. Takýto účastník sa nesmie ani zdržiavať v hracom priestore.

- Pokiaľ má družstvo neúplnú zostavu z dôvodu, že hráč nebol pre príznaky ochorenia uvedený do zostavy, alebo sa nedostavil na stretnutie z obáv o svoje zdravie či zdravie ostatných účastníkov, obsadzujú sa prednostne prvé šachovnice a posledné sa kontumujú. Pokuta podľa článku 5.3. SPD sa neudeľuje.

V prípade, že obvyklá hracia miestnosť družstva sa pre odohranie stretnutia nedá využiť (nedostupná, v kolízii s inou akciou,...), organizátor je povinný zabezpečiť a pripraviť náhradnú hraciu miestnosť, vyrozumieť súpera a rozhodcu alebo po vzájomnej dohode odohrať stretnutie u súpera.

- Rozširujú sa povinnosti organizátora podujatia (SPD čl.8) o zabezpečenie podmienok vyplývajúcich z opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, zvlášť

- zabezpečiť dezinfekciu priestorov, dotykových plôch a šachových pomôcok pred a po ukončení stretnutia,

- zabezpečiť možnosť umývania rúk teplou vodou a tekutým mydlom a použitia jednorazových utierok,

- zaistiť pri vstupe do budovy dávkovač na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

- zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

- zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:

ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia, pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov, zákaz podávania rúk, zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov

 

Doplňujúce opatrenia:

- Účastníci sú povinní prichádzať na stretnutie s rúškami a pri vstupe si dezinfikovať ruky. Počas športového výkonu len hrajúci hráči a rozhodca nemusia mať rúško a nemusia dodržiavať vzdialenosť 2 metrov medzi sebou.

Organizátorovi je odporúčané podľa možností hracej miestnosti zabezpečiť čo najvoľnejšie rozmiestnenie šachovníc a rozsadenie hráčov. 

Diváci (vrátane hráčov, čo dokončili hru) musia použiť rúško a odporúča sa dodržiavať od ostatných účastníkov vzdialenosť min. 2 metrov.

Je zakázaná akákoľvek iná komunikácia medzi hráčmi, hráčom a kapitánom, účastníkmi s rozhodcom, ako je stanovená v SPD 6.4 a v Pravidlách FIDE bod 6-9 a 11-12.

Poskytnúť občerstvenie je dovolené, len pokiaľ to umožňuje prevádzka, kde prebieha podujatie a len prostredníctvom obsluhujúceho personálu. Odporúča sa využiť individuálne prinesené nápoje a občerstvenie len pre svoju potrebu.

Účastníci stretnutia si nepodávajú ruky.

- Odohraté partie pôjdu na zápočet ratingu na FIDE.

 

Záverečné ustanovenie:

Tieto podmienky platia pre súťaže družstiev sezóny 2019/2020, ktoré boli prerušené pred ich riadnym ukončením podľa plánovaného rozpisu z dôvodu vyhlásenej mimoriadnej situácie zo dňa 11.3.2020.

 

Veríme, že jednotlivé družstvá  sa k dohraniu súťaže postavia športovo. Sme presvedčení, že je to v rámci možností najkorektnejší spôsob ukončenia najvyššej krajskej ligy, ktorá má väzbu na súťaže družstiev SŠZ.

 

V Bratislave 10.6.2020                                                                        Stanislav Vlček, 

                                                                                                       podpredseda VV BŠZ

 

Pozastavenie ligových súťaží BŠZ !!!  

V súlade s nariadením krízového štábu SR v súvislosti s epidemiologickou situáciou nákazy novým koronavírusom (COVID-19) sú až do odvolania pozastavené všetky ligové súťaže riadené BŠZ (3. - 5. liga). Minimálna doba pozastavenia je do 30.4.2020 s tým, že ŠTK BŠZ a VV BŠZ budú starostlivo monitorovať aktuálnu situáciu a príjmu ďalšie opatrenia. V prípade priaznivého vývoja budú zameškané kolá odohrané v náhradných termínoch, pri nepriaznivom vývoji sa bude zvažovať aj predčasné ukončenie súťaží. O prípadných zmenách ako aj technických dopadov na súťaže Vás budeme priebežne informovať.

 

Za nenastúpenie hráčov na zápas a neobsadenie šachovníc, ktoré sa udiali v kolách hraných v mesiaci marec 2020 sa nebudú udeľovať pokuty. Takisto sa nebude pokutovať ani neodôvodnené nenastúpenie hráča základnej zostavy počas ligovej sezóny 2019/2020.

BŠZ zároveň odporúča všetkým klubom vo svojej pôsobnosti, aby v rámci prevencie zrušili svoje vlastné akcie (turnaje, klubové dni, stretnutia členov...).

Ďakujeme za pochopenie prijatých opatrení.

Martin Sklár, predseda BŠZ

Trénersky seminár s medzinárodou účasťou

Prvý februárový deň bol usporiadaný Bratislavskou šachovou akadémiou v Bratislave seminár pre šachových trénerov a učiteľov. Dovedna tridsiatka trénerov detí a mládeže, učitelia ale aj nešachisti, ktorých nadchla šachová hra natoľko, že sa rozhodli venovať deťom a rozvíjať ich zapálenie k tejto hre a športu sa stretol v priestoroch ŠK Slovanu Bratislava.

Seminár dostal nádych medzinárodnosti a to vďaka hosťom z Českej republiky, za ktorú sa o svoje skúsenosti prišli podeliť Venuše Souralová, predstaviteľka projektu Šachy do škol v ČR a najúspešnejší tréner ČR spomedzi všetkých trénerov prierezovo všetkými športami, Karel Handlíř z Krnova.

Ako aj po minulé roky bol program prednášok smerovaný hlavne na praktické ukážky a využitie v praxi. Všetky prednášky boli preto unikátne a rád by som sa poďakoval prednášajúcim, že prijali výzvu otvárať nové témy, či nahliadnuť do kuchyne svojho trénerského majstrovstva.

Po skončení seminára mohli účastníci zložiť aj trénerské skúšky kvalifikované Slovenským šachovým zväzom, ktorý trénerský seminár podporil.

Všetky prednášky boli nahrávané a ich záznamy budú priebežne zverejnené a tak verím, že sa prácou najlepších môžu inšpirovať aj ďalší súčasní či budúci tréneri detí a mládeže.

 

Organizátor seminára Michal Vrba, manažérka Šachy do škol Venuše Souralová, tréner ŠK Krnov Karel Handlíř, zástupca BŠZ Stanislav Vlček.

Čítať ďalej...

Majstrovstvá Bratislavského kraja 4-členných družstiev ZŠ a SŠ 2019/20

Majstrovstvá Bratislavského kraja štvorčlenných zmiešaných družstiev žiakov/čok základných škôl a študentov/iek stredných škôl sa uskutočnili 6. ÷ 7. 2. 2020 v priestoroch Kultúrneho centra Fontána (Ožvoldíkova 12) v bratislavskej Dúbravke. V treťom ročníku sme opäť zaznamenali rekordný záujem zo strany škôl.

Vo štvrtok 6.2. odohrali svoju súťaž študenti a študentky stredných škôl. Za účasti 10-tich družstiev z 9-tich stredných škôl zvíťazilo družstvo s najnižším vekovým priemerom. Žiaci zo Spojenej školy a Gym. J. Hronca, Novohradská 3 BA2 v zložení Ema Walterová, Simona Bochničková, Samuel Havalda, Ján Horváth spolu nazbierali 24 z 28 možných bodov a suverénne ovládli celý turnaj. Druhé miesto s 20-imi bodmi obsadili študenti Súkromného gymnázia CENADA A, Majerníkova 62 BA4 (D. Gžib, J. Rybiansky, L. Strišková, P. Halamka). Na treťom mieste finišovali so 17,5 bodmi obhajcovia titulu z Gymnázia Grösslingová 18 BA1 (A. Zetocha, J. Osadský, A. Sobeková, P. Kravár, Š. Jelok), ktorí len o pomocné hodnotenie predstihli Gymnáziu Pankúchova 5.

 

1. Spojená škola a gym. J. Hronca, Novohradská 3: E. Walterová, S. Bochničková, S. Havadla, J. Horváth, rozhodca P. Falťan, v zadnom rade org. S.Vlček,

Čítať ďalej...

2% pre BŠZ

Vážení členovia šachových klubov BŠZ,

radi by sme Vás požiadali o darovanie 2% zo zaplatenej Dane z príjmov pre Bratislavský šachový zväz, ktorého členmi ste aj Vy.

Informácia k možnosti pomôcť svojmu klubu 2% z dane prostredníctvom BŠZ:
 
Chcete darovať svojmu klubu 2% z dane, ale ten nie je registrovaný ako prijímateľ? Žiadny problém, môžete mu pomôcť prostredníctvom BŠZ.

Viac informácii...