Bratislavsky sachovy zvaz

Vyhodnotenie 7. ročníka šachového turnaja „ O pohár riaditeľky centra voľného času“

V priestoroch Centra voľného času na Štefánikovej ulici 35 v Bratislave sa dňa 4.3.2011 uskutočnil už 7. ročník šachového turnaja pre stredné školy „O pohár riaditeľky CVČ BA 1“.
V tomto ročníku sa prihlásilo 7 škôl a desať družstiev ( dvojíc). Po vyrovnanom zápase sa  víťazmi stali študenti zo SPMND a G Skalická 1, na druhom mieste skončili 

 

 

študenti z Gymnázia Bílikova a na treťom mieste študenti zo SPŠE na Zochovej ulici. Hlavným rozhodcom bol Mgr. Emil Daniš.
Víťazi získali putovný pohár a pohár pre školu, diplomy a vecné ceny. Všetci účastníci mali zabezpečené občerstvenie prostredníctvom našich sponzorov Kraft Food Slovakia a.s. a Chipita Slovakia a.s. Na poháre a vecné ceny finančne prispeli OZ Domček pre voľný čas a Bratislavský šachový zväz.

Ďakujeme všetkým za úspešný priebeh tohto podujatia.

Mgr. Ľubica Škultétyová
riaditeľka CVČ
Štefánikova 35
811 04 Bratislava

 

2% pre BŠZ

Vážení členovia šachových klubov BŠZ,

radi by sme Vás požiadali o darovanie 2% zo zaplatenej Dane z príjmov pre Bratislavský šachový zväz, ktorého členmi ste aj Vy.

Informácia k možnosti pomôcť svojmu klubu 2% z dane prostredníctvom BŠZ:
 
Chcete darovať svojmu klubu 2% z dane, ale ten nie je registrovaný ako prijímateľ? Žiadny problém, môžete mu pomôcť prostredníctvom BŠZ.

Viac informácii...