Bratislavsky sachovy zvaz

Sezóna 2008/2009

Vážení priatelia, posielam Vám (na všetky kluby BŠZ) list s výzvou na prihlásenie družstiev v ročníiku 2008/09. V prílohách sé rôzne informácie - návrh rozpisu, termínov a pod. Termín na prihlásenie družstiev do súťaží je do 31.8.2008. Presný termín a miesto žrebovania súťaží (predpoklad 18.9.) bude oznámený v pozvánke na žrebovanie začiatkom septembra.V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov mi môžete zavolať na mobil 0903 968 621 alebo na e-mail peter.faltan@gmail.com.

2% pre BŠZ

Vážení členovia šachových klubov BŠZ,

radi by sme Vás požiadali o darovanie 2% zo zaplatenej Dane z príjmov pre Bratislavský šachový zväz, ktorého členmi ste aj Vy.

Informácia k možnosti pomôcť svojmu klubu 2% z dane prostredníctvom BŠZ:
 
Chcete darovať svojmu klubu 2% z dane, ale ten nie je registrovaný ako prijímateľ? Žiadny problém, môžete mu pomôcť prostredníctvom BŠZ.

Viac informácii...