Bratislavsky sachovy zvaz

Konferencia BŠZ 2012

Vážené kluby a členovia BŠZ,

na januárovom zasadnutí VV BŠZ bol navrhnutý termín konferencie BŠZ 24.4.2012, kde bude hlavným predmetom voľba nového výkonného výboru. Uvedený termín bol odúhlasený radou BŠZ a je platný.

Šachové kluby patriace do BŠZ majú právo vyslať za svoj klub delegátov, ktorý budú môcť hlasovať a zvoliť nový Výkonný výbor. Na každých začínajúcich aktívnych (zaplatené členské) 30 členov klubu má klub právo nominovať jedného delegáta.

Zároveň vyzývame kluby a organizačných pracovníkov, aby v dostatočnom predstihu zabezpečili delegátov na horeuvedený termín za svoj klub. Prosíme kluby a členov BŠZ aby pouvažovali nad nomináciami do Výkonného výboru, Rady BŠZ a Kontrolnej a Revíznej komisie ako aj podnety na prerokovávanie konferenciou.

Návrhy môžete posielať na predsedu BŠZ Petra Falťana peter.faltan@gmail.com

O presnom čase a mieste konania konferencie budú kluby všas informované.

Michal Vrba

člen VV BŠZ

 

2% pre BŠZ

Vážení členovia šachových klubov BŠZ,

radi by sme Vás požiadali o darovanie 2% zo zaplatenej Dane z príjmov pre Bratislavský šachový zväz, ktorého členmi ste aj Vy.

Informácia k možnosti pomôcť svojmu klubu 2% z dane prostredníctvom BŠZ:
 
Chcete darovať svojmu klubu 2% z dane, ale ten nie je registrovaný ako prijímateľ? Žiadny problém, môžete mu pomôcť prostredníctvom BŠZ.

Viac informácii...