Bratislavsky sachovy zvaz

Pozvánka na žrebovanie súťaží družstiev BŠZ

Vážení organizační pracovníci klubov Bratislavského kraja,

 

dovoľujem si Vám poslať podklady Športovo-technickej komisie k blížiacemu sa ligovému ročníku 2016/2017. Aby nebol problém s veľkosťou správy, posielam ich rozdelené na dve časti.

 

Zároveň s podkladmi Vám posielam aj pozvánku na losovanie líg, ktoré sa uskutoční v stredu 21.9.2016 od 17:30 hod. v hracej miestnosti Doprastavu (Drieňová 27, budova Doprastavu, a.s.). Ste srdečne vítaní!

 

Rád by som upozornil na skutočnosť, že nastali viaceré zmeny v Súťažnom poriadku družstiev. V porovnaní s minulosťou bude v záujme regulárnosti súťaží prísnejšie posudzované neoprávnené nastúpenie hráča. Takisto prichádza k spresneniu niektorých ustanovení. Všetky zmeny v SPD sú farebne vyznačené.

 

Ďalej by som Vás chcel požiadať o čo najdôslednejšie vyplnenie prihlášky - uveďte, prosím, aj mená rozhodcov.

 

Zákon o športe v §80 ukladá športovej organizácii povinnosť zapísať do registra fyzických osôb v športe viaceré údaje o členoch - okrem iného adresu trvalého pobytu a rodné číslo. Slovenský šachový zväz v nadväznosti na vykázaný počet členov v tomto registri získa dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Je preto v záujme nás šachistov, aby SŠZ mal potrebné údaje od všetkých členov. Preto sa obraciam aj ja, ako predseda krajského šachového zväzu, na Vás s prosbou, aby ste vyzbierali od Vašich členov tieto dva údaje.

 

 

S pozdravom,

 

Martin Sklár,

predseda VV BŠZ

 

2% pre BŠZ

Vážení členovia šachových klubov BŠZ,

radi by sme Vás požiadali o darovanie 2% zo zaplatenej Dane z príjmov pre Bratislavský šachový zväz, ktorého členmi ste aj Vy.

Informácia k možnosti pomôcť svojmu klubu 2% z dane prostredníctvom BŠZ:
 
Chcete darovať svojmu klubu 2% z dane, ale ten nie je registrovaný ako prijímateľ? Žiadny problém, môžete mu pomôcť prostredníctvom BŠZ.

Viac informácii...