Uznesením  Rady  Bratislavského  šachového  zväzu  zo  dňa  10.12.2017  bol  12. majstrovi  sveta  v šachu,  GM  Anatolijovi  J.  Karpovovi,  za  dlhoročné  mimoriadne úspechy,  tvorivý  prístup  a  popularizáciu  šachu  vo  svete  a  prínos  k  rozvoju Bratislavského  šachového  zväzu  trojnásobnou  účasťou  na  šachových  podujatiach v Bratislave, udelený titul čestného člena BŠZ.
 
V nadväznosti  na zaradenie A. Karpova na sankčný  zoznam EÚ  vo väzbe  na  jeho hlasovanie za rezolúciu, ktorou bola uznaná samozvaná  Donecká  ľudová  republika a Luhanská  ľudová  republika,  Výkonný  výbor  Bratislavského  šachového  zväzu odporučil  Rade  Bratislavského  šachového  zväzu  prijať  uznesenie  o pozbavení čestného členstva A. Karpova. Rada Bratislavského šachového zväzu na svojom on-line zasadnutí dňa 28.2.2022 toto uznesenie jednomyseľne schválila.
 
Z pozície  predsedu  Bratislavského  šachového  zväzu  chcem  vyjadriť  podporu Ukrajine  a jej  ľudu.  Zároveň  vyjadrujem  podporu  aj  krokom  smerujúcim k premenovaniu ZŠ Anatolija Karpova na Černyševského ulici v Petržalke. Aj keď A. Karpova  si  ako  šachistu  vážime,  od  jeho  politických  aktivít  sa  dištancujeme. Považovali by sme za neprípustné, aby osoba zaradená na sankčnom zozname EÚ naďalej  požívala  honor  čestného  člena  krajského  šachového  zväzu  a bola  po  nej pomenovaná vzdelávacia inštitúcia.  
 
V Bratislave 28.2.2022
       

Ing. Martin Sklár
Predseda Bratislavského šachového zväzu