V uplynulý týždeň, dňa 26.6.2022, sa významného životného jubilea 80 rokov dožil Gustav Šturc, bývalý prezident Slovenského šachového zväzu (1998-2001), čestný člen SŠZ aj BŠZ, dlhoročný a stále činný člen Konferencie SŠZ, neúnavný organizátor Tatranského pohára a MSR seniorov, duša a živá legenda ŠK Slovan Bratislava.

V mene všetkých členov BŠZ mu želáme veľa zdravia a elánu do ďalších rokov!