Vážení šachoví priatelia,

šachový klub ŠK Slovan Bratislava pokračuje v seriáli prednášok medzinárodného veľmajstra Ľ. Ftáčnika. Prednášky sa konajú v klubovni Slovana na ZŠ Černyševského vo štvrtok o 16:30.

Nasledujúca prednáška tohto cyklu bude vzhľadom na reprezentačné povinnosti MVM Ľ. Ftáčnika vo štvrtok 30. 11. 2023 na obvyklú tému „Zaujímavé partie moderného šachu“

Na vybraných partiách z nedávnych turnajov bude prednášajúci demonštrovať aktuálne trendy v otvoreniach, strategické a taktické finesy moderného šachu v strednej hre i v koncovkách partií.

Ďalšie prednášky budú pravdepodobne vo štvrtok 7. 12. 2023 a 14 12. 2023.

 Vstupný poplatok bude 2 eurá pre členov ŠK Slovan a 3 eurá pre ostatných záujemcov. 

VV ŠK Slovan