Vážení šachoví priatelia,

šachový klub ŠK Slovan Bratislava pokračuje v seriáli prednášok medzinárodného veľmajstra Ľ. Ftáčnika. Prednášky sa konajú v klubovni Slovana na ZŠ Černyševského vo štvrtok o 16:30. Posledná prednáška v tomto roku bude vo štvrtok 14. 12. 2023 na obvyklú tému

„Zaujímavé partie moderného šachu“

Na vybraných partiách z nedávnych turnajov bude prednášajúci demonštrovať aktuálne trendy v otvoreniach, strategické a taktické finesy moderného šachu v strednej hre i v koncovkách partií.

Vstupný poplatok bude 2 eurá pre členov ŠK Slovan a 3 eurá pre ostatných záujemcov.

Tešíme sa na Vašu účasť!

VV ŠK Slovan