Ivan Paulička (24.9.1932 – 28.12.2023), dlhoročný člen ŠK Slovan Bratislava, zakladateľ Šachového krúžku mládeže Dunaj Bratislava, mládežnícky tréner a organizátor detských šachových podujatí, okrem iného viac ako 20 ročníkov detského Šachového tábora Koník. Prvý tréner WGM Reginy Pokornej. Autor šachových učebníc Šachový tréning detí (Šport 1989), Prvé kroky na šachovnici (Smena 1991, Miss s.r.o. 2011), Úvod do tajov šachových kombinácií (BB Print 2019). Od roku 2000 Osobnosť MČ Bratislava-Petržalka. Čestný člen Bratislavského šachového zväzu od roku 2009.

Česť jeho pamiatke. S láskou, úctou a bôľom v srdci spomíname.