Bratislavsky sachovy zvaz

Adresár klubov

# Názov klubu Adresa klubu Počet kontaktov:
0 Individuálni členovia

členovia bez klubovej príslušnosti

1
1 KŠ Pezinok

Dom dôchodcov
Hrnčiarska č. 44
902 01 Pezinok

5
2 KŠN Bratislava

http://ksnba.interchess.sk/

1
3 Lokomotíva Caissa Bratislava

GR Železníc SR
Klemensova 8
Bratislava

6
4 Slávia STU Bratislava

Dobrovičova 14
Bratislava – študentský domov
1. posch.
http://chess.jogo.sk/
tréningy: piatky po 17:00 (nepravidelne)

1
5 Svätý Jur

ul. Dr. Kautza 11
Svätý Jur

2
6 Tatran Bratislava

Bázovského 4
Dúbravka - Bratislava
http://chess.czweb.org/Tatran/
tréningy: piatok, 17,00 – 22,00

3
7 TJ Dopravný podnik Bratislava

Budova Dopravného podniku a.s.
Olejkárska 1
Bratislava
http://www.dpb.sk/Sach/Sach.htm

2
8 UKSUP

UKSUP
Matúškova 21
Bratislava

2
9 ŠK DK Ružinov

Dom kultúry Ružinov
Ružinovská 28
1. Poschodie
č.104

4
10 ŠK Doprastav Bratislava

Budova Doprastav a.s.
Drieňová 27
Bratislava
http://www.skdps.com
tréningy: piatok 15.00 - 17.00 mládež, po 17.00 dospelí

12
11 ŠK Láb 2
12 ŠK Matfyzák

FMFI UK
Mlynská Dolina
Bratislava
http://www.sprite.edi.fmph.uniba.sk/sach/

2
13 ŠK Modra

Kultúrny dom Ľ. Štúra
Sokolská 8
900 01 Modra
http://www.skmodra.sk/
tréningy: piatky

2
14 ŠK Senec

Mestské kultúrne stredisko
Nám. 1.mája 2
Senec

2
15 ŠK Slovan Bratislava

http://www.slovan-bratislava.com/

4
16 ŠK Strelec Devínska Nová Ves

Budova F-Centra
Istrijská 4
841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves

4
17 ŠK Televízia KARLOVA VES 1
18 Šachový klub Dúbravan

Pošta: Repašského 5, Bratislava 841 02
Hracia miestnosť: KC Fontána, Dúbravka, Bratislava
Web: www.dubravan.eu

Pokročilí:
Piatky 17:00 – 19:30, KC Fontána, Ožvoldíkova 12, Ba, celoročne

Ladislav Šipeky, predseda
Milan Belák, podpredseda
Peter Lukáč, podpredseda
Ivan Straka, OP Družstva

4
19 Apollo Bratislava

Bratislava
Vlče Hrdlo 50
v budove internátu
(prízemie za vrátnicou v ľavo na konci chodby)

3
20 Ivánka pri Dunaji

Denný penzión
ul. Dlhá 26
Ivanka pri Dunaji

2
21 ŠK Krasňany

Klub dôchodcov Krasňany(Krasňanská beseda)
Kadnárova 19, Bratislava - Rača

5

2% pre BŠZ

Vážení členovia šachových klubov BŠZ,

radi by sme Vás požiadali o darovanie 2% zo zaplatenej Dane z príjmov pre Bratislavský šachový zväz, ktorého členmi ste aj Vy.

Informácia k možnosti pomôcť svojmu klubu 2% z dane prostredníctvom BŠZ:
 
Chcete darovať svojmu klubu 2% z dane, ale ten nie je registrovaný ako prijímateľ? Žiadny problém, môžete mu pomôcť prostredníctvom BŠZ.

Viac informácii...