Bratislavsky sachovy zvaz

Konkurzy na Majstrovstvá Bratislavského kraja jednotlivcov 2015

Bratislavský šachový zväz

Junácka 6, Bratislava

 

Bratislavský šachový zväz vyhlasuje konkurzy na usporiadanie podujatí:

 

Majstrovstvá Bratislavského kraja v praktickom šachu jednotlivcov 2015

Termín konania:                  30.3.-30.9.2015 (obdobie mimo súťaží družstiev).

Miesto konania:                   Bratislavský kraj.

Hrací systém:                      Švajčiarsky systém na 9 kôl so zápočtom na FIDE ELO.

Hracie tempo:                      Min. 1,5 hod. s 30 sec. bonifikáciou na partiu.

Kapacita turnaja:                 Min. 70 hráčov.

Cenový fond:                       Min. 600€ (bez dotácie BŠZ).

Iné:                                      Turnajový bufet výhodou.

Spoluúčasť BŠZ:               Cenový fond 290€ pre hráčov z klubov Bratislavského kraja (1. 100€, 2. 60€, 3. 40€, žena, junior a senior po 30€),    príspevok 160€ na rozhodcu.

 

Majstrovstvá Bratislavského kraja v rapid šachu jednotlivcov 2015

Termín konania:                  30.3.-30.9.2015 (obdobie mimo súťaží družstiev).

Miesto konania:                   Bratislavský kraj.

Hrací systém:                      Švajčiarsky systém min. na 9 kôl.

Hracie tempo:                      Min 15 min. na partiu.

Kapacita turnaja:                 Min. 70 hráčov.

Cenový fond:                       Min. 250€ (bez dotácie BŠZ).

Iné:                                      Výhodou zápočet na FIDE rapid ELO.  

Spoluúčasť BŠZ:                Cenový fond 130€ pre hráčov z klubov Bratislavského kraja (1. 50€, 2. 30€, 3. 20€, žena, junior a senior po 10€).

 

Majstrovstvá Bratislavského kraja v bleskovom šachu jednotlivcov 2015

Termín konania:                  30.3.-30.9.2015 (obdobie mimo súťaží družstiev).

Miesto konania:                   Bratislavský kraj.

Hrací systém:                      Švajčiarsky systém min. na 13 kôl.

Hracie tempo:                      5 min. alebo 3 min. s 2 sec. bonifikáciou na partiu.

Kapacita turnaja:                 Min. 50 hráčov.

Cenový fond:                       Min. 200€ (bez dotácie BŠZ).

Iné:                                      Výhodou zápočet na FIDE blitz ELO.    

Spoluúčasť BŠZ:                 Cenový fond 110€ pre hráčov z klubov Bratislavského kraja (1. 40€, 2. 25€, 3. 15€, žena, junior a senior po 10€).

 

Prihlášky do konkurzov

Prihlášky do konkurzov s návrhom propozícií turnaja posielať predsedovi BŠZ a predsedovi ŠTK BŠZ do 15.3.2015:

Peter Falťan (predseda BŠZ) – peter.faltan@gmail.com

Igor Poláčik (Predseda ŠTK BŠZ) – ipolacik@gmail.com

 

 

v Bratislave 12.2.2015

Igor Poláčik, predseda ŠTK BŠZ

2% pre BŠZ

Vážení členovia šachových klubov BŠZ,

radi by sme Vás požiadali o darovanie 2% zo zaplatenej Dane z príjmov pre Bratislavský šachový zväz, ktorého členmi ste aj Vy.

Informácia k možnosti pomôcť svojmu klubu 2% z dane prostredníctvom BŠZ:
 
Chcete darovať svojmu klubu 2% z dane, ale ten nie je registrovaný ako prijímateľ? Žiadny problém, môžete mu pomôcť prostredníctvom BŠZ.

Viac informácii...