Bratislavsky sachovy zvaz

Konkurzy na usporiadanie podujatí v roku 2016

Majstrovstvá Bratislavského kraja v praktickom šachu jednotlivcov 2016
Termín konania: 30.4.-30.9.2016 (obdobie mimo súťaží družstiev).
Miesto konania: Bratislavský kraj.
Hrací systém: Švajčiarsky systém na 9 kôl so zápočtom na FIDE ELO.
Hracie tempo: Min. 1,5 hod. s 30 sec. bonifikáciou na partiu.
Kapacita turnaja: Min. 70 hráčov.
Cenový fond: Min. 600€ (bez dotácie BŠZ).
Iné: Turnajový bufet výhodou.
Spoluúčasť BŠZ: Cenový fond 290€ pre hráčov z klubov Bratislavského kraja
(1. 100€, 2. 60€, 3. 40€, žena, junior a senior po 30€),
príspevok 160€ na rozhodcu.


Majstrovstvá Bratislavského kraja v rapid šachu jednotlivcov 2016
Miesto konania: Bratislavský kraj.
Hrací systém: Švajčiarsky systém min. na 9 kôl.
Hracie tempo: Min. 15 min. na partiu alebo ekvivalent s bonifikáciou.
Kapacita turnaja: Min. 70 hráčov.
Cenový fond: Min. 250€ (bez dotácie BŠZ).
Iné: Výhodou zápočet na FIDE rapid ELO, turnajový bufet výhodou.
Spoluúčasť BŠZ: Cenový fond 130€ pre hráčov z klubov Bratislavského kraja
(1. 50€, 2. 30€, 3. 20€, žena, junior a senior po 10€).


Majstrovstvá Bratislavského kraja v bleskovom šachu jednotlivcov 2016
Miesto konania: Bratislavský kraj.
Hrací systém: Švajčiarsky systém min. na 13 kôl.
Hracie tempo: 5 min. alebo 3 min. s 2 sec. bonifikáciou na partiu.
Kapacita turnaja: Min. 50 hráčov.
Cenový fond: Min. 200€ (bez dotácie BŠZ).
Iné: Výhodou zápočet na FIDE blitz ELO, turnajový bufet výhodou.
Spoluúčasť BŠZ: Cenový fond 110€ pre hráčov z klubov Bratislavského kraja
(1. 40€, 2. 25€, 3. 15€, žena, junior a senior po 10€).

Prihlášky do konkurzov
Prihlášky do konkurzov s návrhom propozícií turnaja posielať predsedovi BŠZ a predsedovi ŠTK BŠZ do 1.12.2015:
Martin Sklár (predseda BŠZ): sklar_m@centrum.sk
Ladislav Šipeky (Predseda ŠTK BŠZ): ladislav@sipeky.sk

v Bratislave 1.9.2015 Ladislav Šipeky, predseda ŠTK

2% pre BŠZ

Vážení členovia šachových klubov BŠZ,

radi by sme Vás požiadali o darovanie 2% zo zaplatenej Dane z príjmov pre Bratislavský šachový zväz, ktorého členmi ste aj Vy.

Informácia k možnosti pomôcť svojmu klubu 2% z dane prostredníctvom BŠZ:
 
Chcete darovať svojmu klubu 2% z dane, ale ten nie je registrovaný ako prijímateľ? Žiadny problém, môžete mu pomôcť prostredníctvom BŠZ.

Viac informácii...